Home / Tag Archives: Thich Tri Minh

Tag Archives: Thich Tri Minh

Chương trình thứ Sáu 26.2.2010

Chương trình thứ Sáu 26.2.2010 – Lời Chúc Tết từ Hoa Kỳ của Đại lão Hòa thượng Thích Chánh Lạc, Phó Viện trưởng Viện Hóa Đạo, từ Saigon của Thượng tọa Thích Viên Định, Phó Viện trưởng Viện Hóa Đạo, và từ Na Uy, Bắc Âu của Hòa thượng Thích …

Read More »