Home / Tag Archives: Thich Vien Dinh

Tag Archives: Thich Vien Dinh

Vừa ăn cướp vừa la làng

Vừa qua, Nhà cầm qưyền Cộng sản đã đàn áp, ngăn chận không cho chư Tăng và Phật tử tổ chức Lễ Vu Lan Báo Hiếu theo truyền thống hằng năm tại chùa Giác Minh Đà Nẵng, làm chết bà Cụ thân mẫu của Sư cô Đồng Tâm, lại còn …

Read More »