Home / Tag Archives: Vu Lan

Tag Archives: Vu Lan

Thông bạch Vu Lan của Hoà thượng Viện Trưởng Viện Hoá Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất

PARIS, ngà 21.8.2017 (PTTPGQT) – Văn phòng Viện Hoá Đạo vừa chuyển đến Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế bức Thông bạch Vu Lan P.l. 2561 – 2017 của Hoà thượng Thích Thanh Quang, Viện trưởng Viện Hoá Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, để phổ …

Read More »

Nghe lại Thông điệp Vu Lan của Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang & Mùa Hè Đọc Thơ Xưa

Chương trình thứ Sáu 11.8.2017 — Lời bình bản Thông điệp Vu Lan của Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang & Mục “Thế giới tán dương Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ” — và Mùa Hè Đọc Thơ Xưa : Lời bình bài Vận Nước qua giọng …

Read More »