Home / Tài liệu / PTTPGQT : TÀI LIỆU MẬT
của Ðảng Cộng sản và Bộ Công an
nhằm chống phá và tiêu diệt
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất

PTTPGQT : TÀI LIỆU MẬT
của Ðảng Cộng sản và Bộ Công an
nhằm chống phá và tiêu diệt
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất

Download PDF

 

Xin bấm vào đây để xem

 

MỤC LỤC

Lời giới thiệu – pttpgqt

Sự thực về cuộc thống nhất Phật giáo
tại Hà Nội ngày 4.11.1981 – Ðỗ Trung Hiếu

Công tác đấu tranh chống phản động
lợi dụng đạo Phật trong tình hình mới – Trần Tư

Về giải pháp đối với những phần tử
lợi dụng phái Phật giáo Ấn Quang – Lê Ðức Hùng

Thực trạng tình hình Phật giáo nước ta
và những giải pháp ổn định – Nguyễn Ðức Khiêm

Xem xét mặt hoạt động của tổ chức Gia Ðình Phật tử
từ góc độ công tác an ninh – Lê Ðình Luyện

*****

Phần phụ lục :

Bước ngoặt mới của Phật giáo Việt Nam trên thế giới :
Ðại hội Khoáng đại kỳ III của Gíao hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
Hải ngoại tại Hoa kỳ – Văn phòng II Viện Hóa Ðạo – Nguyên Thái

Check Also

Thông bạch Đại lễ Vu Lan Pl. 2562 – 2018 của Viện Hoá Đạo

  PARIS, ngày 14 tháng 8 Năm 2018 (PTTPGQT) — Sau đây là Thông bạch …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *