Home / Đài Phật giáo Việt Nam (page 10)

Đài Phật giáo Việt Nam

Kêu gọi cho nhân quyền và dân chủ : Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ và Chính giới quốc tế — Câu Chuyện Cuối Tuần về Tu học và Văn hoá

Chương trình thứ Sáu 23-12-2016 – Câu Chuyện Cuối Tuần về Tu học và Văn hoá & Mục “Đức Tăng Thống Lên Tiếng”, và Mục “Thế giới Ủng Hộ Chúng Ta”.     Đài Phật giáo Việt Nam phát về Việt Nam tại làn sóng ngắn 31 thước, 9930 Ki …

Read More »

Đại lễ Hiệp kỵ tại Tu viện Long Quang, Huế — Sáng hội Rafto tại Vương quốc Na Uy tổ chức kỷ niệm 30 năm hoạt động cho Nhân quyền Thế giới

Chương trình thứ Sáu 2-12-2016 – Bản Tin Trong Tuần: Đại Lễ Hiệp Kỵ tại Tu viện Long Quang Huế & Sáng hội Rafto ở Vương quốc Na Uy tổ chức Kỷ niệm 30 Năm hoạt động cho Nhân Quyền Thế giới.       Đài Phật giáo Việt Nam …

Read More »

Viện Hoá Đạo Cứu Trợ Lũ Lụt tại 3 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, và Quảng Trị — Sáng hội Rafto tại Vương quốc Na Uy tổ chức kỷ niệm 30 năm hoạt động cho Nhân quyền Thế giới

Chương trình thứ Sáu 25-11-2016 – Bản Tin Trong Tuần : Viện Hoá Đạo Cứu Trợ Lũ Lụt tại 3 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, và Quảng Trị — Lễ Huý Nhật Cố Đại lão Hoà thượng Thích Hộ Giác tại Chùa Liên Hoa, Houston & Sáng hội Rafto tổ …

Read More »

Danh xưng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đến từ đâu, cùng những hệ luỵ chụp mũ tuỳ tiện ? (Bài 3)

Chương trình thứ Sáu 18-11-2016 – Câu Chuyện Cuối Tuần, Bài 3, về “Danh xưng Gíao hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đến từ đâu ?” cùng những hệ luỵ chụp mũ tuỳ tiện & Mục “Thế Giới Ủng Hộ Chúng ta” qua phát ngôn của chính giới Úc. …

Read More »

Câu chuyện Cuối Tuần về “Danh xưng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đến từ đâu?” Bài 2 — “Thế Giới Ủng Hộ Chúng Ta” qua phát ngôn của Kris Anderson

Chương trình thứ Sáu 4-11-2016 – Câu Chuyện Cuối Tuần về “Danh xưng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đến từ đâu ?” & Mục “Thế Giới Ủng Hộ Chúng ta” qua phát ngôn của Kris Anderson.     Đài Phật giáo Việt Nam phát về Việt Nam …

Read More »