Home / Đài Phật giáo Việt Nam (page 13)

Đài Phật giáo Việt Nam

[Đài Phật giáo Việt Nam – 3.6.2016] Tưởng niệm lãnh tụ Bất Bạo động Marco Pannella, Người bạn quý của Việt Nam

    Tường thuật Đại lễ Phật Đản của GHPGVNTN nơi quê nhà & Phần I Tưởng niệm Marco Panella, Người bạn quý của Việt Nam và Phật giáo vừa qua đời tại Roma năm 86 tuổi, cựu Dân biểu Quốc hội Châu Âu, cựu Thượng Nghị sĩ Quốc hội …

Read More »

[Đài Phật giáo Việt Nam – 29.4.2016] Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ nhận định Ngày 30 Tháng Tư bốn mươi năm sau đối với Phật giáo

    Bản báo cáo Sinh hoạt Gia Đình Phật tử Việt Nam 3 tháng đầu năm 2016 — Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ nhận định Ngày 30 Tháng Tư bốn mươi năm sau đối với Phật giáo & Bài viết của Võ Văn Ái “Đảo Ánh Sáng: Nhìn …

Read More »

[Đài Phật giáo Việt Nam – 22.4.2016] Đảo Ánh Sáng : Nhìn lại phong trào Người Vượt Biển với giới Tả khuynh Châu Âu

    Chương trình đặc biệt 41 năm trước Ngày 30 Tháng Tư năm Bảy Lăm, với lá “Thư của Ngoại” qua giọng ca vàng Hữu Phước, “Lời của Người Thiếu Phụ Việt Nam” do Julie Quang diễn tả & Bài viết của Võ Văn Ái “Đảo Ánh Sáng : Nhìn …

Read More »

[Đài Phật giáo Việt Nam – ngày 15.4.2016] Bình luận về Luật Tiếp cận Thông tin, tức Quyền Được Biết – Câu Chuyện Cuối Tuần về 2 chữ Thiện va Ác

    Thỉnh Nguyện Thư gửi Tổng Thống Obama nhân chuyến công du Việt Nam yêu cầu lên tiếng cho Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ và Tự do Tôn giáo — Bình luận về Luật Tiếp cận Thông tin, tức Quyền Được Biết & Câu Chuyện Cuối Tuần về …

Read More »