Home / Đài Phật giáo Việt Nam (page 50)

Đài Phật giáo Việt Nam

Chương trình thứ Sáu 8.5.2009

    Thông điệp Phật Đản 2553 – 2009 của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ & Chương trình Đài VOA nói về Kiểm điểm Thường kỳ Toàn diện (Universal Periodic Review) của Hội đồng Nhân quyền LHQ nhân kỳ phúc trình của Phái đoàn Hà Nội tại Genève. …

Read More »

Chương trình thứ Sáu 24.4.2009

    Những lời phát biểu của các đoàn thể, đảng phái, tôn giáo, nhân sĩ hậu thuẫn “Tháng 5 Bất tuân dân sự – Biểu tình Tại gia” của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ tại cuộc Hội luận ở chùa Điều Ngự, Little Saigon, California, Hoa Kỳ, …

Read More »

Chương trình thứ Sáu 3.4.2009

    Chương trình đặc biệt về việc Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ kêu gọi Đồng bào trong nước Bất tuân dân sự – Biểu tình Tại gia trong suốt tháng 5 để chống việc khai thác quặng bô-xít ở Tây nguyên gây ra đại nạn sinh thái …

Read More »

Chương trình thứ Sáu 27.3.2009

    Chương trình đặc biệt tại Hội đồng Nhân quyền LHQ Genève ông Võ Văn Ái tố cáo Nhà cầm quyền Hà Nội không tuân thủ các Công ước LHQ, gây đại nạn sinh thái Tây nguyên vì khai thác mỏ bô-xít, và công bố tài liệu mật của …

Read More »

Chương trình thứ Sáu 20.3.2009

    Chương trình đặc biệt về Giải Nobel Hòa bình : Các nhân vật quốc tế Âu, Mỹ, Á và Giải Nobel Hòa bình Maread Maguire tôn vinh Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ khi đề cử Hòa thượng làm ứng viên Giải Nobel Hòa bình năm nay …

Read More »

Chương trình thứ Sáu 13.3.2009

    Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ giải thích với bà Katia Bennett, Tham tán Chính trị Tòa Tổng lãnh sự Hoa Kỳ, về cuộc đàn áp Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất của Nhà cầm quyền Cộng sản qua các năm 1975, 1981, 2000, 2005, …

Read More »