Home / Đài Phật giáo Việt Nam (page 51)

Đài Phật giáo Việt Nam

Chương trình thứ Sáu 6.3.2009

    Mục “Câu Chuyện Cuối Tuần” bàn về thực chất bản “Thông bạch thành lập Văn phòng Điều hợp GHPGVNTN Liên châu” của các Hòa thượng Thích Minh Tâm, Thích Như Huệ, Thích Trí chơn và Thượng tọa Thích Bổn Đạt. Để thu, bấm vào đây : Để nghe, …

Read More »

Chương trình thứ Sáu 27.2.2009

    Ông Võ Văn Ái phản ứng sự giáng cấp Nhân quyền qua lời tuyên bố của Bà Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton, bài viết từ Hà Nội của Nhà văn Hoàng Tiến & Mục “Thế Giới Ủng Hộ Chúng Ta” nhân dịp trao Giải Nhân quyền Quốc …

Read More »

Chương trình thứ Sáu 20.2.2009

    Đạo từ của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ tại Lễ Cầu Quốc thái Dân an, Vẹn toàn lãnh thổ, Siêu độ hương linh các chiến sĩ vị quốc vong thân, tổ chức tại chùa Điều Ngự, thành phố Westminster, California, Hoa Kỳ & Phần 3 Tổng …

Read More »

Chương trình thứ Sáu 13.2.2009

    Các lời Chúc Tết Kỷ Sửu của Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Thượng tọa Thích Phước Nhơn, Thượng tọa Thích Giác Đẳng & Phần 2 Tổng kết hoạt động năm 2008 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất trong nước. Để thu, bấm vào đây : …

Read More »

Chương trình thứ Sáu 6.2.2009

    Nghe các lời Chúc Tết Kỷ Sửu của chư Tôn Giáo phẩm và các nhân vật quốc tế : Hòa thượng Thích Chánh Lạc, Thượng tọa Thích Viên Lý, Ông Arne Lingård, Chủ tịch Sáng hội Rafto & Bà Thérèse Jebsen, Chủ tịch Điều hành Sáng hội Rafto, …

Read More »

Chương trình thứ Sáu 30.1.2009

Chương trình thứ Sáu 30.1.2009 – Nghe lại tiếng nói Chúc Xuân của Đức cố Đệ tứ Tăng thống Thích Huyền Quang & các lời Chúc Tết của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, Đức Phó Tăng thống Thích Hộ Giác, Thượng tọa Thích Viên Định, Huân tước Avebury, …

Read More »

Chương trình thứ Sáu 23.1.2009

Chương trình thứ Sáu 23.1.2009 – Thư Chúc Xuân của Viện Tăng thống & Tổng kết hoạt động năm 2008 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất trong nước, và tổng kết việc cứu tế Dân Oan, Dân nghèo, đồng bào sắc tộc, các cháu thiếu nhi và …

Read More »

Chương trình thứ Sáu 2.1.2009

Chương trình thứ Sáu 2.1.2009 – Cuộc phỏng vấn Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ về sự kiện 2 vị Đại biểu Quốc hội Châu Âu bị cấm vào Việt Nam thăm Ngài & Lời phát biểu của Dân biểu Quốc hội Châu Âu Ryszard Czarnecki, người Ba Lan, …

Read More »