Home / Diễn Đàn (page 6)

Diễn Đàn

Ðiếu văn 8 Ngư dân tử nạn

Hà Nội, ngày 3.2.2005 Kính gửi Ngài Võ Văn Ái, Như Ðức Phật đã từng dạy rằng “Chỉ có kẻ vô minh mới đàn áp/cai trị người khác, và cũng chỉ có người vô minh mới để người khác đàn áp/cai trị mình”. Tôi thiết nghĩ, để cho đất nước …

Read More »

Bức Thư Ngỏ – Kính gửi Thầy Thích Nhất Hạnh, Trưởng phái đoàn Phật giáo nước ngoài về thăm Việt Nam

Hà Nội, ngày 2.2.2005 Kính gửi quý Ngài đại diện Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế Kính thưa quý Ngài, Tôi là một Cư sỹ Phật giáo tại Hà Nội. Trong thời gian qua tôi có được đọc những thông tin, bài viết và quan điểm thể hiện lòng …

Read More »