Home / Tài liệu (page 10)

Tài liệu

Phỏng vấn Giáo sư Hoàng Minh Chính

(Đài Á châu Tự do phát về Việt Nam, chương trình 21 giờ ngày 10.4.2006) Ỷ Lan : Kính chào Giáo sư Hoàng Minh Chính. Xin Giáo sư vui lòng cho biết sức khỏe và đời sống hiện nay của Giáo sư ? Hoàng Minh Chính : Sức khỏe của tôi thì hiện …

Read More »

Ðơn Trình và Kiến Nghị – Thích Hải Tạng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Ðộc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc ÐƠN TRÌNH và KIẾN NGHỊ Kính đệ : – Ngài PHAN VĂN KHẢI, Thủ tướng Chính phủ Nước CHXHCNVN Ðồng kính gởi : – Ông LÊ HỒNG ANH Bộ Trưởng Bộ Công an Kính thưa quý …

Read More »

Kháng Thư – Nguyễn Sư Nến

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc KHÁNG THƯ Kính gởi : – Ông NÔNG ÐỨC MẠNH – Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam – Ông TRẦN ÐỨC LƯƠNG – Chủ tịch nước CHXHCNVN – …

Read More »

Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tại Ðức quốc

Kính gởi Ông Võ Văn Ái Ðại diện Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế Chúng tôi, Ðại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tại Ðức quốc. Sau khi đọc qua Lời kêu gọi đầu Xuân của Hòa thượng Thích Quảng Ðộ, chúng tôi nhận thấy …

Read More »

Phỏng vấn Giáo sư Hoàng Minh Chính

Ỷ Lan : Giáo sư Hoàng Minh Chính năm nay 85 tuổi. Từ giữa thập niên 30, lúc mới 16 tuổi, Giáo sư đã tham gia phong trào Dân chủ Bình dân cho nền độc lập dân tộc. Năm 1940, Giáo sư gia nhập Ðảng Cộng sản và bị thực dân …

Read More »

Phỏng vấn Nhà văn Hoàng Tiến

Ỷ Lan : Nhà văn Hoàng Tiến năm nay 72 tuổi, đã từng tham gia Quân đội Nhân dân ở miền Bắc trong hai cuộc chiến tranh. Sau hòa bình, ông là Giảng viên Trường Ðiện ảnh ở Hà Nội. Kể từ giữa thập niên 90 ông không ngừng lên tiếng …

Read More »