Home / Tài liệu (page 4)

Tài liệu

Viện Hóa Đạo : Diễn văn chào mừng Đại hội (của Hòa thượng Thích Viên Định, Tân Viện trưởng Viện Hóa Đạo)

DIỄN VĂN CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI GHPGVNTN KỲ IX của Hòa thượng Thích Viên Định, Tân Viện trưởng Viện Hóa Đạo Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch Giác Linh Đức Đệ Tứ Tăng Thống GHPGVNTN. Kính bạch Đức Đại Lão Hoà Thượng Thích Quảng Độ …

Read More »