Home / Tin tức / Thông cáo báo chí / Tin PTTPGQT / Thông bạch của Hòa thượng Thích Viên Định, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, về Lễ Húy nhật Đức cố Đế Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang

Thông bạch của Hòa thượng Thích Viên Định, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, về Lễ Húy nhật Đức cố Đế Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang

Download PDF

PARIS, ngày 24.6.2013 (PHÒNG THÔNG TIN PHẬT GIÁO QUỐC TẾ) – Hòa thượng Thích Viên Định, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN), vừa gửi đến Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế để phổ biến Thông bạch về Lễ Húy nhật Đức cố Đệ tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang vào ngày mồng 3 tháng 6 âm lịch, nhằm 10.7.2013 năm nay.

Sau đây là toàn văn bản Thông Bạch :

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
VIỆN HÓA ĐẠO
Chùa Giác Hoa
15/7 Nơ Trang Long, Phường 7, Q. Bình Thạnh, TP Sài Gòn


Phật lịch 2557
Số : 05/VHĐ/TB/VT
Thông Bạch
Lễ Huý nhật Đức Đệ Tứ Tăng Thống GHPGVNTN

Kính gửi : – Chư Tôn đức Hội Đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN
– Quí Giáo Hội Hải ngoại và Ban Đại Diện GHPGVNTN các cấp
– Chư Tăng, Ni và đồng bào Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước

Kính thưa Quí liệt vị,

Hằng năm, ngày mồng 03. 6 âm lịch, là ngày kỷ niệm Lễ huý nhật Đức Đệ Tứ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Đại Lão Hoà thượng Thích Huyền Quang. Đời Ngài là tấm gương hy sinh để phụng sự cho đạo pháp và dân tộc. Ngài luôn giữ vững lập trường đồng hành cùng dân tộc, không lệ thuộc thế quyền. Ngài luôn hướng dẫn chư Tăng theo đúng tâm hạnh của người xuất gia : “… cất bước đến những phương trời cao rộng, tâm và hình khác với người thế tục, nuôi lớn giống thánh, hàng phục ma quân, báo đáp bốn ân, cứu giúp ba cõi”.

Từ năm 1951, Nhà cầm quyền Cộng sản ép Ngài sáp nhập tổ chức Phật giáo vào Mặt Trận Liên Việt, tiền thân của Mặt Trận Tổ Quốc, nhưng Ngài không đồng ý, nên bị Cộng sản bắt bỏ tù, đến năm 1954, Ngài mới được thả ra.

Đến năm 1981, Đức Đệ Tứ Tăng Thống lại tiếp tục bị tù tội, lưu đày vì Ngài cương quyết chống lại việc sáp nhập Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất vào làm thành viên của Mặt Trận Tổ Quốc, một tổ chức chính trị, công cụ ngoại vi của đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngài nhận định rằng, Mặt Trận Tổ Quốc là một tổ chức chính trị. Trong khi Giáo Hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, là một tổ chức thuần tuý tôn giáo, trong đó có nhiều thành phần quần chúng, gồm cả tầng lớp Tăng, Ni, là những người xuất gia, không thể tham gia vào các tổ chức chính trị, nên không thể đưa Giáo hội sáp nhập vào Mặt Trận Tổ Quốc được.

Hơn nữa, người Phật tử, lấy việc phụng sự, cứu giúp chúng sanh là cúng dường chư Phật. Nếu Giáo hội làm thành viên của một tổ chức chính trị thế gian, thì phải hoạt động dưới sự chỉ đạo theo đường lối, chủ trương của tổ chức, đảng phái đó, việc ấy, sẽ xa lìa mục đích phụng sự cho nhân loại và dân tộc của Giáo hội. Vả lại, đạo Phật là đạo từ bi, lấy tình thương, tự do, cứu giúp làm lẽ sống . Trái lại, Cộng sản, là một đảng vô thần, chủ trương dùng bạo lực, độc tài, toàn trị để duy trì. Năm 2006, Hội Đồng châu Âu đã ra Nghị Quyết 1481, lên án các đảng Cộng sản và chủ thuyết Mác-Lênin, là phi nhân, diệt chủng, gây tội ác với nhân loại. Và Hoa kỳ cũng đã lập Đài Tưởng niệm hơn 100 triệu nạn nhân bị hại vì chủ thuyết Cộng sản.

Sau thế chiến thứ hai, chỉ trong vòng vài năm, các nước nhược tiểu Á, Phi và Mỹ la tinh đều được trao trả độc lập, dân chúng các nước đó được sống trong môi trường tự do, hoà bình, hạnh phúc.

Riêng Việt Nam, suốt 68 năm qua, vì vướng vào chủ thuyết Mác-Lênin của đảng Cộng sản, nên bị chiến tranh liên miên, gây nên bao chết chóc, đổ vỡ, tan thương cho dân tộc. Đảng Cộng sản đã áp dụng chủ thuyết vô sản sai lầm, hoang tưởng, đưa đất nước đến bờ vực thẳm, hoạ mất nước gần kề. Các mặt kinh tế, văn hoá, đạo đức, xã hội đều xuống cấp, thụt lùi rất xa so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Với chủ trương đấu tranh giai cấp vô sản bằng bạo lực, chuyên chế, Đảng Cộng sản đã tước đoạt tất cả mọi sự tự do, dân chủ và nhân quyền, làm cho toàn dân sống trong cảnh bất an, hồi hộp, lo âu, oan ức, bất công và sợ hãi.

Trước hoàn cảnh tối tăm, hiểm nguy của đất nước, Đức Đệ tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang dạy chúng ta phải cấp kỳ tìm giải pháp thay thế để cho chánh pháp xương minh, đạo phong hiển lộ, nước thịnh dân cường, khi Ngài minh định rằng : “Chánh pháp không thể nở hoa nơi giang sơn nô lệ. Chúng sinh không thể an lạc nơi áp bức đói nghèo”.

Tiếp nối lập trường của Đức Đệ Tứ Tăng Thống, nay, Đức Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN, Đại Lão Hoà thượng Thích Quảng Độ, đã đồng hành cùng dân tộc, khi Ngài tuyên bố rằng :

“Chúng tôi không thể đem sự Tự do, Dân chủ, Nhân quyền của hơn 85 triệu dân Việt nam để đổi lấy sự tự do, phục hoạt cho riêng Giáo hội chúng tôi. Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi Nhà cầm quyền thực thi những điều cơ bản nhất để người dân chúng tôi được sống ấm no, hạnh phúc và thăng tiến như mọi dân tộc khác trên thế giới hiện nay”.

Tổ quốc đang lâm nguy, nhân dân đang đau khổ. Đã đến lúc, toàn dân từ thôn quê đến thành thị, từ nông dân đến công nhân, từ các giới Nhân sĩ, Trí thức, Bác sĩ, Kỹ sư, Nhà văn, Nhà báo, đến các Sinh viên, Học sinh, cả những em còn rất nhỏ tuổi, và ngay cả các Đảng viên Cộng sản thức tỉnh, cũng đã hy sinh mọi quyền lợi, danh vọng, mọi ân sũng cá nhân, can đảm từ bỏ đảng Cộng sản, để hợp cùng toàn dân đứng lên đòi hỏi nhân quyền, dân chủ, tự do, và nhất là, đoàn kết tạo sức mạnh, để phục hưng đất nước, chống ngoại xâm, bảo vệ tổ quốc.

Với hạnh nguyện Bồ Tát, tồi tà phụ chánh, cứu khổ trừ nguy, chư Tăng và Phật tử, không thể im lặng, làm ngơ trước những nỗi thống khổ của người dân sống trong thể chế độc tài toàn trị, đầy oan ức, bất công, tù tội.

Để tưởng niệm công hạnh của Đức Đệ Tứ Tăng Thống, và khâm tuân lập trường Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, qua lời tuyên bố của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, Viện Hoá Đạo kính mong chư Tăng, Ni và đồng bào Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước, hãy thể hiện tinh thần Bồ Tát đạo trong Lục Độ Tập Kinh : “Bồ tát thấy dân kêu ca, do vậy gạt lệ xông vào nơi chính trị hà khắc để cứu dân thoát khỏi ách nạn lầm than”.

Đồng thời tổ chức trọng thể Ngày Húy nhật Đức cố Đệ tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang tại các chùa viện trong và ngoài nước hầu noi gương sáng của Ngài, nhắc nhở chư Tăng Ni, Phật tử theo bước chân Ngài làm rạng rỡ cho Phật giáo Việt Nam giữa thời đại nhiễu nhương hôm nay.

Cầu nguyện cho công cuộc vận động giải trừ quốc nạn, pháp nạn sớm thành công, dân tộc được an hưởng trong tự do, hạnh phúc, hoà bình.

Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát.

Chùa Giác Hoa, ngày 22 tháng 6 năm 2013
Viện trưởng Viện Hoá Đạo
GHPGVNTN

(ấn ký)
Tỳ Kheo Thích Viên Định

Check Also

Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ bãi nhiệm chức vụ Viện trưởng VHĐ của HT Thích Tâm Liên và Tổng Thư ký VHĐ của ông Lê Công Cầu, tạm ngưng mọi sinh hoạt của Viện Hoá Đạo GHPGVNTN trong khi chờ Đại hội Bất thường công cử nhân sự mới

  PARIS, ngày 26 tháng 11 năm 2018 (PTTPGQT) —  Ngày 5 tháng 10 vừa …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *