Home / Tin tức / Thông cáo báo chí / Thông bạch Lễ Huý nhật Cố Hoà thượng Viện trưởng Viện Hoá Đạo Thích Như Đạt — Quyết định Nhân sự Ban Đại diện GHPGVNTN tỉnh Khánh Hoà — Tâm thư Xuân Mậu Tuất của HT Thích Huyền Việt

Thông bạch Lễ Huý nhật Cố Hoà thượng Viện trưởng Viện Hoá Đạo Thích Như Đạt — Quyết định Nhân sự Ban Đại diện GHPGVNTN tỉnh Khánh Hoà — Tâm thư Xuân Mậu Tuất của HT Thích Huyền Việt

Download PDF

 

PARIS, ngày 13.2.2018 (PTTPGQT) – Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế xin chuyển toàn văn 2 văn kiện của Viện Hoá Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) trong nước gửi ra : Thông bạch của Viện Hoá Đạo về Lễ Huý nhất Đức Cố Viện trưởng Viện Hoá Đạo Thích Như Đạt, Quyết định của Viện Hoá Đạo GHPGVNTN về thành phần nhân sự Ban Đại diện GHPGVNTN tỉnh Khánh Hoà, cùng bức Tâm Thư Xuân Mậu Tuất của Hoà thượng Thích Huyền Việt, Chủ tịch Hội đồng Điều hành GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỷ :

 

Phật lịch 2561                                                                       Số 04.18/VHĐ/TTK

 

THÔNG BẠCH

LỄ HÚY NHẬT CỐ HÒA THƯỢNG VIỆN TRƯỞNG
VIỆN HÓA THÍCH NHƯ ĐẠT
_________

 

Thành kính thượng trình: Đức Đệ Ngũ Tăng Thống

Kính trình:
Chư Tôn Đức Hội Đồng Lưỡng Viện
HT Chủ Tịch HĐĐH / GHPGVNTN/HN Hoa Kỳ

Kính gởi :
Chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni
Đồng bào Phật Tử các giới trong và ngoài nước

Kính quá:
GS Giám Đốc PTTPGQT
NS Giám Đốc PLLPGQT  kính tường và kính xin phổ biến

o0o

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Kính Bạch Chư Tôn Đức

Để tưởng niệm công đức một bậc Cao Tăng thạch trụ của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất: Cố Đại Lão Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Thích Như Đạt, người đã không nề hà tuổi cao sức yếu, nghiêng mình gánh vác trọng trách cùng Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ khi Giáo Hội luân hiểm cùng cực bởi nội ma và ngoại chướng.

Tuy thời gian chấp chưởng chức vụ Viện Trưởng Viện Hóa Đạo ngắn ngủi nhưng Ngài đã lại cho Phật Tử khắp nơi một niềm ngưỡng vọng:

– Cùng Đức Đệ Ngũ Tăng Thống phục hồi lại nhân sự của Giáo Hội sau một cuộc phân hóa đau lòng bởi những thành viên lãnh đạo tha hóa vì ái dục và danh lợi thế tục mà bỏ quên Giới Bổn của Đức Từ Phụ nhằm Thanh Tịnh Chư Tăng, Trang Nghiêm Giáo Hội.

– Quyết tâm chỉ đạo VP 2 Viện Hóa Đạo, Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ, Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế và Phòng Liên Lạc Phật Giáo Quốc Tế đăng bạ Pháp Lý Giáo Hội tại xứ Cờ Hoa và vận động kiến tạo một ngôi chùa chung của Phật Tử Hải Ngoại: Chùa Phật Quang. Tiếc thay khi công việc thành tựu thì bị bọn tà đạo tiếm danh và bán chùa một cách phi pháp mà Giáo Hội đang trên tiến trình phục hồi theo Pháp Luật Hoa Kỳ.

Kính bạch Chư Tôn Đức
Kính thưa Quý Liệt Vị

Ngài đã an nhiên thị tịch Mùa Xuân năm Ất Mùi – 2015 đến nay đã 3 mùa Xuân qua vắng bóng một bậc Long Tượng của GHPGVNTN nói riêng và Phật Giáo Việt Nam nói chung.

Năm nay Xuân lại về, Lễ Húy Nhật của Ngài sẽ được cử hành với những chi tiết sau:

 – Thời gian: Từ 08g ngày 07 tháng giêng năm Mậu Tuất (22.02.2018)

 – Địa điểm:  Tu Viện Long Quang, thị xã Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên-Huế.

______________

Viện Hóa Đạo và Chư Tăng tu viện Long Quang thành kính thông bạch đến Chư Tôn Đức và thông báo đến Phật tử các giới tùy điều kiện tham dự theo thời gian và địa điểm nêu trên.

NAM MÔ ĐƯƠNG LAI HẠ SANH DI LẶC TÔN PHẬT

PL 2561, Tu Viện Long Quang
Ngày 22 tháng chạp năm Đinh Dậu (07.02.2018)
Viện Trưởng Viện Hoá Đạo
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
Tỳ Kheo THÍCH THANH QUANG
(đã ấn ký)

Phật lịch 2561                                                                     Số 1.18/VHĐ/VT

 

QUYẾT ĐỊNH

NHÂN SỰ BAN ĐẠI DIỆN GHPGVNTN
TỈNH KHÁNH HÒA

 

– Căn cứ Điều thứ 19, Điều thứ 20, Điều thứ 23, Chương Thứ Tư của Hiến Chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất được ban hành ngày 04 tháng 01 năm 1964 bởi Đại Hội Khoáng Đại GHPGVNTN lần Thứ Nhất tại Sài Gòn, được Tu Chỉnh lần sau cùng tại Đại Hội X Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất năm 2015 tại Tu Viện Long Quang Huế, quy định về quyền hạn và trách nhiệm của Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

– Căn cứ Điều thứ 3 và Điều thứ 5, Chương Thứ Nhất của Nội Quy Viện Hóa Đạo được ban hành và tu chỉnh cùng thời điểm nêu trên về trách nhiệm và quyền hạn của Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

– Căn cứ Điều II Giáo Chỉ số 16/TT/GC của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Tấn Phong Ban Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo ngày mồng 8 tháng chạp năm Ất Mùi (17.01.2016), “… Do hoàn cảnh bách hại hiện nay, nhiệm kỳ của Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo được biểu quyết thông qua tại Đại hội Khoáng đại GHPGVNTN kỳ X ngày 17 tháng 01 năm 2016 là vô thời hạn, cho đến khi có hoàn cảnh thuận tiện. Nhưng Hiến chương vẫn phải áp dụng mỗi hai năm, hoặc khi đặc biệt khẩn yếu, Ban chỉ đạo Viện Hoá Đạo có thể được bổ sung, hoán chuyển để đáp ứng nhu cầu Phật sự….”

– Căn cứ Phiếu Trình của ban Đại Diện GHPGVNTN Tỉnh Khánh Hòa v/v củng cố nhân sự cho giai đoạn hiện tại

– Căn cứ nhu cầu Phật Sự.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Chuẩn y thành phần Ban Đại Diện GHPGVNTN Tỉnh Khánh Hòa:

– Cố vấn chỉ đạo – Đặc ủy Hoằng Pháp: Hòa Thượng Thích Đồng Tu
– Chánh Đại Diện: Hòa Thượng Thích Chí Viên
– Phó Đại Diện: Hòa Thượng Thích Thiện Dương
– Đặc Ủy Thanh Niên: Cư sĩ Nguyên Đức – Lê Văn Thạnh
– Đặc Ủy Cư Sĩ: Cư sĩ Hải Nhiêu – Đỗ Văn Hữu
– Đặc Ủy Từ Thiện Xã Hội: Cư sĩ Nguyên Thủy – Tống Thị Kiều Thu
– Phó Đặc Ủy Từ Thiện Xã Hội: Cư sĩ Thiện Thảo – Phạm Thị Hồng Thu
– Chánh Thư Ký: Cư sĩ Tâm Nghi – Lê Văn Lễ
– Phó Thư Ký: Cư sĩ Quảng Kiệt – Nguyễn Anh Tuấn
– Chánh Thủ Quỹ: Cư sĩNguyên Phước – Nguyễn Ngọc Minh
– Phó Thủ Quỹ: Cư sĩ Nguyên Hoa – Võ Thị Lan

Điều II: Quyết Định nầy có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều III: Mọi Quyết Định tráí với Quyết Định nầy đều hết hiệu lực.

Điều IV: Các Phó Viện Trưởng, Tổng Thư Ký Viện Hóa Đạo, các thành viên Ban Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo và Ban Đại Diện Tỉnh Khánh Hòa chiếu nhiệm vụ thực thi Quyết Định nầy.

Phật Lịch 2561, Tu Viện Long Quang,
ngày 08 tháng 12 năm Đinh Dậu (24.01.2018)
Viện Trưởng Viện Hoá Đạo
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
Tỳ Kheo THÍCH THANH QUANG
(đã ấn ký)

________________________________________________________________
– Kính thượng trình Đức Tăng Thống GHPGVNTN thành kính thẩm tường
– Kính trình Hòa Thượng Chánh Đại Diện Miền Liễu Quán kính tường
– Kính gởi: Chính Quyền Tỉnh Khánh Hòa tri tường
– Kính gởi GS Giám Đốc PTTPGQT và NS Giám Đốc PLLPGQT kính tri tường và kính phổ biến./.

 

6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083  – U.S.A.
Telephones: 832-714-0800  |  713-459-7155 |  832-330-8882  |   281-530-8899

 

TÂM THƯ XUÂN MẬU TUẤT 2018

 

Houston ngày 12-02-2018

Kính gởi:
– Chư Tôn Giáo Phẩm
– Chư Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni
– Chư Thiện hữu Tri thức
– Cư sĩ, Huynh trưởng Gia Đình Phật tử
– Đồng bào, Đồng hương quốc nội và hải ngoại

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni
Kính thưa Đồng bào, Đồng hương và Phật tử,

Đầu Xuân Mậu Tuất 2018, chân thành kính gởi lời vấn an và cầu chúc sức khỏe đến Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni, Chư Thiện hữu Tri thức, Cư sĩ, Huynh trưởng GĐPT, Đồng bào, Đồng hương và Phật tử quốc nội hải ngoại vô lượng an lạc, thành tựu hạnh lành, tâm bồ đề viên đắc.

Người tin Phật tìm thấy qua lời dạy của Phật những phương thức, pháp môn có thể ứng dụng và hành trì đem lại lợi ích cho mình, cho tha nhân, pháp giới chúng sinh cùng sống trong an lạc và tinh tấn.

“Hy vọng” là một phần ý niệm nhỏ của “Chánh Tinh Tấn”, một trong tám chi phần giáo lý Bát Chánh Đạo – con đường dẫn đến chấm dứt khổ đau, chứng nghiệm an lạc, giải thoát! Người sống với Chánh Tinh Tấn, là người lạc quan, siêng năng, yêu Đời mến Đạo, sẵn sàng chấp nhận cái khó, cái khổ để thể hiện từ tâm và lòng tri ân tất cả, hướng về “trên cầu Giác ngộ, dưới cứu độ quần sanh.”

Thật bi hùng và cảm động khi đọc Tập Thơ Tù của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, đơn cử bài thơ Trên Đường Lưu Đầy, Ngài tự thuật:

“Ngày mùng hai tháng hai năm Nhâm Tuất
(Dương lịch hai mươi tháng hai tám hai)
từ Sài gòn
tôi lên đường đi miền Bắc lưu đầy
trên chiếc xe ca của nhà tù cộng sản
tôi cảm thấy mình xót xa vô hạn
bỏ lại phía sau bao vạn tấm lòng
hẳn rồi đây sẽ mòn mỏi chờ mong
nhưng chưa biết đến ngày nào tái ngộ
(mà quyết định phải có ngày tái ngộ)
miền Nam ôi!
tôi đã nghe niềm đắng cay tủi hổ
sống đọa đày  như loài thú hai chân
dưới bàn tay của những kẻ vô thần
đạo pháp tan hoang giang sơn rách nát
thời đại hôm nay
mà tôi cứ tưởng là thời Thát Đát
với Thành Cát Tư và Hốt Tất Liệt xa xưa
lịch sử bốn nghìn năm
ôi! Chưa từng thấy bao giờ
cảnh người Việt dầy xéo quê hương đất Việt
hai mươi triệu đồng bào rên xiết
trong gông cùm
khóc nỗi tử biệt sinh ly
miền Nam ôi!
thôi hãy tạm quên đi mối sầu bi
và cố vui sống để nhìn về phía trước
dẫm lên khổ đau
tất cả chúng ta cùng tiến bước
và hẹn một ngày đất nước hồi sinh
giờ phút này đây đánh dấu cuộc đăng trình
về miền Bắc
tôi nguyện sẽ không bao giờ khuất phục
những kẻ chỉ biết tin nơi bạo lực
nuôi hận thù và giết chết tình thương
đường tôi đi – buổi sáng nay
tràn ngập ánh thái dương
và cảnh vật reo vui chào tiễn biệt
miền Nam ôi!
niềm nhớ thương nói sao cho xiết
thôi xin tạm biệt người
và hẹn một mùa Xuân.”

Qua bài thơ trên, chúng ta hiểu: Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ biết rằng Ngài đang ngồi trên “chuyến xe định mệnh” đưa Ngài đến chốn lưu đày: Nhà tù Cộng sản miền Bắc, nhưng tâm hồn Ngài bấy giờ vẫn tràn ngập yêu thương, niềm vui và hy vọng! Chỉ có những tâm hồn lớn, đạt đạo mới thể hiện phong thái như vậy. Đây chính là “Hoa sen trong Biển lửa”!

Từ 1975, đã 43 năm dài, miền Nam lẫn miền Bắc là một nhà tù lớn, cuộc đời bị giam hãm và tù đày của Đại lão Hòa thượng cũng kể từ năm 1975 — mốc thời gian khổ nạn của dân tộc. Không phải vì vậy mà Ngài đánh mất hy vọng khi luôn khẳng định: “Tôi và thành viên Hội đồng Lưỡng Viện tại quê nhà ráng gìn giữ pháp lý – Cái nền của ngôi nhà Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Mai đây đất nước dân chủ tự do, ai đó sẽ xây dựng lại cái nhà của Giáo Hội, thì cái nền đã có sẵn”.

Trong lịch sử của nhân loại cũng đã có những tấm gương sáng cho hậu thế như: Vua A-Dục – Asoka, Thánh Maha Gandi, Vua Trần Nhân Tông, Thomas Jefferson, Nelson Mandela, Thích Huyền Quang, Thích Quảng Độ, Thích Hộ Giác, vân vân… Những con người tài đức, từ ái, bao dung và trí tuệ sáng ngời trong từng lời nói, hành động giúp người và cứu đời của họ.

Trong Thông điệp Xuân Đinh Dậu, Đức Đệ Ngũ Tăng Thống dậy rằng:

“Bạo động chống lại bạo động chỉ là cuồng vọng, đẩy đưa xã hội và loài người tới bờ vực thẳm. Cho nên, tôi kêu gọi đức tính VÔ ÚY của người Phật tử để thánh hóa cái sống của Chánh pháp, làm nền tảng phục vụ dân tộc và nhân loại.

Đức tính VÔ ÚY chính là sức mạnh bất bạo động dẹp tan mọi cuồng vọng làm khổ đau, ly tán và chết chóc nhân sinh. Đức tính VÔ ÚY đã thể hiện qua hàng trăm cuộc kháng chiến vệ quốc 10 thế kỷ đầu Tây lịch để gìn giữ chiếc nôi văn hiến Việt trên đất Giao Châu, khiến cho người Việt không bị vong quốc, nước Việt không bị nô lệ Bắc phương.

Chính đức tính VÔ ÚY ấy đã sinh thành ra quốc gia Đại Việt sáng chói dưới các triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần đương đầu với bao cuộc xâm lấn bằng bạo lực, làm nên lịch sử dân tộc mà cũng là lịch sử của Phật Giáo Việt Nam”.

Người sống có hy hiến, tận lực giúp đời, tên tuổi của họ được người đời tán dương, trân quý liệt kê Phương danh của họ vào “Danh Sách Bất Tử”.

Và người có niềm tin Tôn giáo biết quy hướng về đâu, về: làm lành được vui, làm dữ bị khổ, nhân quả báo ứng; tin: thiện thắng ác, chánh thắng tà; nhân bản thắng phi nhân bản; dân tộc thắng phi dân tộc.  Từ bi, bác ái, bao dung, chân thật là những giá trị miên viễn, con người sống và thể hiện mỗi ngày, trọn đời.

Tôi là người tin Phật, tôi là người Việt Nam. Tôi là người của GHPGVNTN, tôi là công dân của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Tôi là người đang sống trong thế kỷ 21, là thời đại “điện số” tuyệt vời này! Tôi không dứt hy vọng, mà ngược lại, đang tràn đầy niềm tin, rằng một ngày “giọt nước” sau cùng sẽ tràn ly: Dân chủ, Tự do, No cơm ấm áo, Hạnh phúc an lạc, sẽ đến với toàn dân Việt Nam và các nước bất hạnh đang bị đọa đày và thống trị bởi các chế độ độc tài toàn trị như Việt Nam, Trung Hoa, Bắc Hàn, và Cuba.

Một câu hỏi giữa chúng ta: “Bạn đã sẵn sàng, Dân tộc ta đã sẵn sàng cho niềm ước mơ bình dị này chưa?” – Câu trả lời là “không dễ” nhưng “khả thi” vì lịch sử được thành hình bởi những quyết tâm không chấp nhận đầu hàng bạo lực và nghịch cảnh. Bạn có thể cùng tôi khẳng định rằng: Con người sinh ra tất nhiên phải được hưởng những quyền thiêng liêng bình đẳng dành cho con người, đó là: Sự sống – Lẽ phải – Công bằng – Điều thiện – Nhân quả – Chân lý và Niềm ước mơ.

Năm mới Mậu Tuất 2018 tràn đầy hy vọng! Việt Nam sẽ được dân chủ, đa nguyên đa đảng; quốc nạn, pháp nạn sẽ được giải trừ; vì: tôi muốn, bạn muốn, đồng bào muốn, và thế giới đều muốn. Quốc nạn phải được hóa giải để Pháp nạn được hóa giải.

Tôn giáo không thể là một “lãnh vực nhạy cảm chính trị” để bị kiểm soát gắt gao hay kềm kẹp, trù dập. Ngược lại, dưới các thể chế dân chủ, Tôn Giáo là một lãnh vực quan trọng không thể thiếu hay bị áp chế, vì Tôn Giáo luôn đóng vai trò quan trọng khó thay thế trong việc tạo dựng niềm tin vào điều Thiện và hậu quả nghiệp báo của điều Ác. Bên cạnh đó, Tôn giáo còn trực tiếp hỗ trợ chính quyền dân chủ trong các chương trình phát triển xã hội, từ thiện, y tế, văn hóa và giáo dục.

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni, kính thưa quý Ngài và toàn thể quý Vị,

Đức Phật dạy:

“Kiếp này an lạc, kiếp sau cũng an lạc. Người tạo nghiệp lành hai đời an lạc.
Xét việc thiện đã làm tự tâm hoan hỷ, sanh vào lạc cảnh, hạnh phúc nhiều hơn”.

Trong Thông Điệp Xuân Mậu Tuất 2018, Đức Tăng Thống chia sẻ tâm tình:

“Quý Phật tử sống ở nước ngoài được tự do tu học theo Phật giáo tất hiểu rằng nhờ các nước văn minh Âu Mỹ biết tôn trọng nhân quyền, thông qua thể chế dân-chủ-đa-nguyên nên đồng bào ta được nương nhờ trong khi Thầy Tổ và đồng đạo của quý vị ở trong nước lại không có cơ may ấy. Chính vì lẽ đó mà đức đệ Tam Tăng Thống Thích Đôn Hậu, Đức Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang cũng như tôi ngày nay, mặc cho bao hiểm nguy rình rập, vẫn tiếp tục sứ mệnh đòi hỏi cho nhân dân được tôn trọng nhân quyền và được sống trong thể chế dân chủ, là điều kiện tất yếu của tăng-thượng-duyên để phát triển đất nước, phát huy đạo Phật. Từ những nghìn năm qua, đạo Phật là thành tố đạo đức, trí tuệ và từ bi đóng góp và làm nên văn hiến Việt Nam”.

Hòa thượng Viện trưởng Viện Hóa Đạo, trong Thông bạch Xuân Mậu Tuất đã bày tỏ tinh thần khâm tuân sự lãnh đạo của Đức Tăng Thống, cùng chia sẻ niềm ước vọng:

“Với đường lối nhất quán của Giáo Hội Phật Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất do Ngài lãnh đạo là kiên quyết đấu tranh bất bạo động cho một nền dân chủ đa nguyên để con Rồng cháu Tiên trong và ngoài nước có cơ duyên hội tụ, nhìn nhận nhau dưới mái ấm ngôi nhà Việt Nam, kiến tạo mùa Xuân mới cho Quê Mẹ thân yêu.”

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni, kính thưa quý Ngài và toàn thể quý Vị,

Không làm sao nói hết những tấm lòng đầy ưu ái của chư Tôn Đức Tăng Ni, Cư sĩ, Huynh trưởng GĐPT, Đồng bào, Nhân sĩ Thiện hữu tri thức, Đồng hương và Phật tử đã dành cho GHPGVNTN-Hội Đồng Lưỡng Viện dưới sự lãnh đạo của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ trong tinh thần Bi-Trí-Dũng.

Quý Ngài và quý Vị đã góp phần phù trợ, chống đỡ cho sự tồn tại của Giáo Hội trước phong ba bão tố, tàn độc của Đảng và nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam.

Hướng về quê nhà, thành tâm đảnh lễ, cảm niệm và tri ân Chư tôn Giáo phẩm Hội Đồng Lưỡng Viện – đặc biệt Đức đệ Ngũ Tăng Thống, Hòa thượng Viện trưởng Viện Hoá Đạo đã kiên trì gìn giữ ngôi nhà Giáo Hội.

Cảm niệm và tán dương công đức hộ trì Giáo Hội của hai mươi Ban Đại Diện, Cư sĩ, Huynh trưởng GĐPT, Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT trực thuộc Giáo Hội.

Giáo hội tồn tại qua sự lãnh đạo của các đời Tăng thống, đặc biệt sau 1975, dưới sự lãnh đạo của Đức Đệ Tam Tăng Thống Thích Đôn Hậu, Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang, đương kim Tăng Thống Thích Quảng Độ cùng chư Tăng Ni, Cư sĩ thành viên các cấp của Giáo hội đã và đang thể hiện tinh thần vô úy “Ngũ trược ác thế thệ tiên nhập” của quý Ngài và quý Vị mà Tăng Ni, Đồng bào Phật tử hải ngoại tin tưởng, ngưỡng mộ và tri ân sự hy sinh của quý Ngài và quý Vị cho Dân tộc và Đạo pháp được trường tồn.

Trân trọng cảm niệm và tri ân chư Tôn Đức Tăng Ni, Cư sĩ Phật tử thuộc:

– Văn Phòng II Viện Hóa Đạo
– Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN-HN/HK
– Quý đơn vị cơ sở và thành viên thuộc các Chùa, Khuôn Hội, Niệm Phật Đường, Nhóm Tu Học
– Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT
– Liên đoàn Cựu Huynh Trưởng và Đoàn sinh GĐPT
– Chư liệt vị Đồng hương thuộc: Đoàn thể Tổ chức Cộng đồng Người Việt Quốc Gia, Hội đoàn Quân đội.V.N.C.H., Chính Đảng, quý cơ quan Truyền thông và Báo chí.
– Chư vị Ân nhân Mạnh Thường Quân
– Tổ hợp Luật sư:  The Tammy Trần Law Firm
– Chư vị Nhân sĩ, Thiện hữu Tri thức
– Đồng bào, Đồng hương và Phật tử

Quý Ngài và quý Liệt vị đã cùng tôi, chúng tôi gìn giữ GHPGVNTN Hải ngoại. Đặc biệt, quý Ngài và quý Vị vẫn tin tưởng và đánh giá cao vai trò, cùng những đóng góp quan yếu của Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế cho sự tồn tại chính danh của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất trong nước và trên trường quốc tế, đã và đang vận động chính giới tại các diễn đàn Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, các Quốc hội châu Âu, Hoa Kỳ, vân vân…tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền, đặc biệt Tự do Tôn giáo cho Việt Nam.

Lần nữa, năm mới Mậu Tuất 2018, thành tâm kính chúc Đức Tăng Thống pháp thể khinh an, quốc nạn và pháp nạn được giải trừ trong hiện đời của Ngài; thành tâm kính chúc Chư Tôn Giáo phẩm Hội Đồng Lưỡng Viện, Chư Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng Ni, quý Cư sĩ, Huynh trưởng và Đoàn sinh GĐPT, quý Ân nhân Mạnh Thường Quân, quốc nội hải ngoại vô lượng an lạc, từ bi, trí tuệ và tinh tấn.

Tỳ kheo Thích Huyền Việt
XLTV. Văn Phòng II Viện Hóa Đạo
Chủ tịch Hội đồng Điều hành GHPGVNTN-HN/HK

 

Check Also

Việt Nam: Tiết lộ những cuộc đàn áp biểu tình ôn hòa

Trong một bản phúc trình mới được công bố hôm nay, FIDH và Ủy ban …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *