Home / Tài liệu / Quê Mẹ & PTTPGQT : Thống Nhất Phật Giáo Việt Nam (Đỗ Trung Hiếu)

Quê Mẹ & PTTPGQT : Thống Nhất Phật Giáo Việt Nam (Đỗ Trung Hiếu)

Download PDF

 

Tư liệu lịch sử về việc Đảng Cộng sản hình thành Hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Quán sứ Hà Nội ngày 4.11.1981 để làm công cụ chính trị cho Đảng và Nhà nước Cộng sản

 

Thống Nhất Phật Giáo Việt Nam (Đỗ Trung Hiếu), Tư liệu lịch sử về việc Đảng Cộng sản hình thành Hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Quán sứ Hà Nội ngày 4.11.1981 để làm công cụ chính trị cho Đảng và Nhà nước Cộng sản

Thống Nhất Phật Giáo Việt Nam (Đỗ Trung Hiếu) (PDF)

Check Also

Thông bạch Đại lễ Vu Lan Pl. 2562 – 2018 của Viện Hoá Đạo

  PARIS, ngày 14 tháng 8 Năm 2018 (PTTPGQT) — Sau đây là Thông bạch …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *