Home / Diễn Đàn / Góp ý kiến / Tâm sự của một Phật tử trên quê hương Việt Nam

Tâm sự của một Phật tử trên quê hương Việt Nam

Download PDF

Trong lịch sử hoạt động của Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống nhất lần đầu tiên đã vang lên tiếng nói hào hùng của một hòa thượng mà giới phật tử cũng như các nhân sĩ trí thức văn nghệ sĩ người Việt Nam rất tâm phục. Đó là lời Chúc Xuân đầu năm Ất dậu của Hòa thượng Thích Quảng Độ từ Sài Gòn -Việt Nam. Tôi chưa đề cập đến văn phong đĩnh đạc đường hòang trong lời phát biểu mà thực sự thú vị khi tìm hiểu ý cốt lõi mà hòa thượng nêu lên về quan hệ đạo và đời : “Chúng tôi không làm chính trị nhưng phải có thái độ chính trị”. Tuyệt hay !

Một phật tử đang thực hiện một kiếp người trên trần gian này là phải sống đầy đủ bổn phận và quyền của một kiếp người, bởi vậy không thể làm ngơ trước bất công trà đạp với chính con người được. Vấn đề còn lại là tỏ ra cùng thế gian rõ “thái độ chính trị” như thế nào cho hợp chung nhân tâm, hợp vận của trời đất ? Thái độ của Hòa thượng cũng đã rõ : Đó là lời khuyên với các chúng sinh (kể cả thế lực điều khiển quốc gia) là thực hành quyền dân chủ tự do. Cụ thể hơn và nói thẳng nói rõ : Thực hiện nền dân chủ đa nguyên cho Việt Nam. Đó là chân lý của thời đại, là chính đạo của Tạo hóa, là con đường phải đi phải đến của nhân gian ở ngay tại thời điểm lịch sử này.

Từ bi bác ái như được khơi thêm mạch sức sống mới.

Rạng Đông

Check Also

NHUỆ HỒNG NÓI VỚI NHẤT HẠNH

LỜI DẪN Thiền Sư Nhất Hạnh đối với chúng tôi là chỗ thân tình. Các …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *