Home / Tin tức / Thông cáo báo chí / Tin PTTPGQT / Tổng vụ Từ thiện – Xã hội, Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN phúc trình Cứu trợ quí 1 năm 2009 – Thành phần nhân sự Hội Đồng Điều Hành Gíao hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Canada nhiệm kỳ 2008-2012

Tổng vụ Từ thiện – Xã hội, Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN phúc trình Cứu trợ quí 1 năm 2009 – Thành phần nhân sự Hội Đồng Điều Hành Gíao hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Canada nhiệm kỳ 2008-2012

Download PDF

PARIS, ngày 18.4.2009 (PTTPGQT) – Viện Hóa Đạo vừa chuyển đến Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế để phổ biến Phúc trình Cứu trợ Quí 1 năm 2009 của Hòa thượng Thích Không Tánh, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Từ thiện – Xã hội, Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) ;

Văn kiện thứ hai là Quyết định số 40 do Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN, phê chuẩn thành phần nhân sự Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Canada, với một thành phần nhân sự 19 vị tôn đức Tăng Ni và Cư sĩ. Chủ tịch là Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Hòa thượng cũng là Tổng Ủy viên Đặc trách Liên lạc Canada của Văn Phòng II Viện Hóa Đạo.

Trụ sở Giáo hội đặt tại Tu viện Trúc Lâm : 11451 – 101 Street – thành phố Edmonton, bang Alberta, Canada T5G-2A9. Điện thoại (780) 471-4185 và (780) 471 – 5394. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Canada là Giáo hội đại diện duy nhất tại Canada trực thuộc GHPGVNTN do Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ lãnh đạo. Kính xin chư tôn đức Tăng Ni và đồng bào Phật tử tại Canada liên hệ Phật sự trực tiếp về Hòa thượng Chủ tịch Thích Thiện Tâm theo địa chỉ ghi trên.

Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế xin đăng tải dưới đây toàn văn hai văn kiện nói trên :

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
TỔNG VỤ TỪ THIỆN XÃ HỘI – VIỆN HÓA ĐẠO


PL. 2552
Số : 094-09/ TCƠ/TVT
THƯ CẢM ƠN – PHÚC TRÌNH CỨU TRỢ
HỎA HOẠN ÚC CHÂU – CỨU TẾ DÂN OAN QUÍ I – 2009

Kính bạch Chư Tôn Đức , Quý Ban Từ Thiện, Đoàn Thể, Cá Nhân, Nam Nữ Phật Tử,

Khâm thừa chỉ đạo của ĐLHT Thích Quảng Độ, Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống kiêm Viện Trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN ; Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội xin thành kính CẢM ƠN và TRI ÂN CÔNG ĐỨC chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng-Ni cùng quý Ban Từ Thiện, Đoàn thể, Cá nhân, nam nữ Phật tử trong và ngoài nước đã ủng hộ Tịnh Tài về Giáo Hội, hỗ trợ việc Từ thiện Xã hội, cứu trợ hỏa hoạn ở Úc, cứu tế Dân Oan… trong 3 tháng qua như sau :

– Phật Tử Giác Nguyên ở Texas, Hoa Kỳ : 20,000USD ; Bình Lê : 1,000USD ; Thanh Hoang : 1,000USD ; Phuong Tuyet Luu : 30USD ; Hue Trang : 60USD ; Lien K.Quach : 50USD ; Van T.Nguyen : 100USD ; Tu Khanh,N.Hoang : 100USD ; Xuan T.Nguyen : 50USD ; Thieu Ngoc Nguyen : 100USD ; Phật Tử Chùa Diệu Pháp : 230USD ; TT Thích Phuoc Nhon va PT. Chùa Phổ Quang,Phổ Minh ở Úc : 11,049AUD ; ĐạoTràng Pháp Hoa-HT Thích Trí Lãng : 2,100USD ; Ta Nguyen-Can Thi Trinh : 50USD ; Nhóm Phật Tử Phạm Thị Phương Thảo PD Nguyên Tịnh (Hồng Hoa) : 3,000USD ; Nguyễn Thanh Châu (HK) : 100USD ; PT Châu Ngọc Thạch (HK) : 200USD ; BS Phạm Phi Long (Pháp) 100Euro ; Chúng Duy Ma Cật (Pháp) : 450Euro ; Phật Tử Diệu Nguyên Hạnh (Úc) : 800AUD ; Nhà Văn Mặc Giao, Phan Khánh Phương : 500CAD ; Hẹn Nhé Sgòn (Úc) : 250AUD ;TrungTâm PG Georgia : 221USD ; NPD Giải Thoát : 460USD ; Nang Van Dao : 50USD ; Duy Tuong Phu : 250USD ; Bút Trẻ -Nguyển Giang (Canada) : 300CAD ; Lê Phạm Thị Yến (Frankfurt) :1,020USD ; Gia dình GS Ngô Trọng Anh (HK) : 300USD… (*)

PHÚC TRÌNH CỨU TRỢ

1. CỨU TRỢ HỎA HOẠN ÚC CHÂU :

– HT Thích Huyền Tôn và TT Thích Phước Nhơn ở Úc đã thay mặt Giáo Hội chuyển đến Hội Hồng Thập Tự Úc số tiền : 724.440.000$VN (57,110 AUD) để cứu trợ nạn nhân hỏa hoạn vừa qua ở Úc.

2. CỨU TẾ DÂN OAN :

– Quỹ Dân Oan trong năm 2008 còn : 237.142.000$ + đầu tháng 2-2009, TT Tổng Thư Ký VHĐ

chuyển qua : 244.967.000$ (14,351USD) = 482.109.000$

Tổng Vụ đã cứu tế cho Bà con Dân Oan, Dân chủ trong dịp Tết Nguyên Đán, 3 tháng qua như sau :

– Tháng 1 : 201.500.000$ + Tháng 2 : 82.467.000$ + Tháng 3 : 138.400.000$ = 422.367.000$

Quỹ Dân Oan hiện còn : 482.109.000$ – 422.367.000$ = 59.742.000$

3. CỨU TRỢ NGƯỜI NGHÈO, BỆNH NHÂN PHONG, UNG BƯỚU :

– Phật tử Chùa Liên Trì và Chùa Từ Hiếu đã ủng hộ : 15.200.000$ và Tổng Vụ Từ Thiện đã kết hợp với Bác Sĩ Phan Minh Hiển, Anh Nguyễn Công Bằng thuộc Hội Thiện Nguyện ở Pháp và Chúng Duy Ma Cật đi thăm viếng, Ủy Lạo, phát quà cho các cháu bệnh nhi Ung Bướu, Bệnh nhân Phong tại các Trại Phong Bến Sắn, Bình Minh v.v…trong dịp Xuân Kỷ Sửu.

Tổng Vụ chúng con xin kính phúc trình lên Đại Lão Hòa Thượng Viện Trưởng cùng Chư Tôn Đức Hội Đồng Lưỡng Viện, VP2.VHĐ, cùng Quý Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại để kính thẩm tường.

Thành Kính TRI ÂN CÔNG ĐỨC tất cả quý Hội đoàn, Ân nhân, Phật tử và kính mong tất cả cùng hướng lòng về Quê hương Việt Nam hậu thuẫn lời kêu gọi “BẤT TUÂN DÂN SỰ, BIỂU TÌNH TẠI GIA” của Đại Lão Hòa Thượng Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống kiêm Viện Trưởng Viện Hóa Đạo để cầu nguyện cho Quốc Thái Dân An – Vẹn Toàn Lãnh Thổ và Dân Tộc Việt Nam khỏi ách đô hộ, Hán hóa, xâm lược của Trung Cộng.

NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT – MA HA TÁT

Chùa Liên Trì – ngày 09 tháng 04 năm 2009
Tổng Vụ Trưởng Từ Thiện Xã Hội –VHĐ
(ấn ký)
Tỳ Kheo Thích Không Tánh

BC : (*) Nếu cĩ sự thiếu sĩt tên và số tiền : Kính xin quý Phật tử, Ân nhân thơng báo về văn phịng Từ thiện Xã hội theo E-mail : tuthien.vhd@gmail.com để Văn phòng Tổng Vụ Từ Thiện chúng tôi điều chỉnh lại – Kính Cảm Ơn.


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
VIỆN HÓA ĐẠO

Thanh Minh Thiền Viện-90 Trần Huy Liệu-Phường 15-Quận Phú Nhuận
Thành Phố Sài Gòn


Phật lịch 2552
Số : 40./VHĐ/QĐ/VT
VIỆN TRƯỞNG VIỆN HÓA ÐẠO

– Chiếu Hiến Chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) được tu chỉnh bởi Ðại hội Khoáng đại kỳ V ngày 12.12.1973.
– Chiếu Biên bản Đại Hội bất thường và thu hẹp tại Tu Viện Nguyên Thiều các ngày 28, 29, 30 và 01/10/2003, bổ sung và kiện toàn nhân sự Hội Đồng Lưỡng Viện.
– Chiếu Giáo Chỉ số 09/VTT/GC/TT của Đức Đệ Tứ Tăng Thống ban hành ngày 08.9.2007 và Thông Bạch hướng dẫn thi hành Giáo chỉ số 09/VHĐ/TB/VT ngày 25.9.2007 của Viện Hóa Đạo.
– Chiếu Thư Đệ Trình ngày 31 tháng 3 năm 2009 của Hòa Thượng Thích Thiện Tâm, Tổng Ủy Viên Đặc Trách Liên Lạc Canada.
– Chiếu nhu cầu Phật sự.

Quyết Định

Điều Một : Nay phê chuẩn thành phần nhân sự Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHN tại Canada Nhiệm Kỳ 2008-2012 như sau :

Hội Đồng Điều Hành :

Chủ Tịch : Hòa Thượng Thích Thiện Tâm
Phó Chủ Tịch : Thượng Tọa Thích Pháp Như
Tổng Thư Ký : Thượng Tọa Thích Nguyên Thảo
Phó Tổng Thư Ký : Đại Đức Thích Pháp Ấn
Tổng Thủ Quỹ : Sư Cô Thích Nữ Pháp Huệ
Phó Tổng Thủ Quỹ : Sư Cô Thích Nữ Lệ Đức
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng sự và Nghi Lễ : Thượng Tọa Thích Viên Giác
Vụ Trưởng Vụ Ni Bộ : Ni Sư Thích Nữ Huệ Hiền
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Văn Hóa và Truyền Thông : Thượng Tọa Thích Huệ Minh
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tài Chánh và Xã Hội : Sư Cô Thích Nữ Hành Trang
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư Sĩ và Thanh Niên : Thượng Tọa Thích Pháp Không
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp và Giáo Dục : Đại Đức Thích Lệ Quang

Các Đặc Ủy Chuyên Ngành Của Hội Đồng Điều Hành :

Đặc Ủy Ngoại Vụ : ư Sĩ Giới Nghiêm- Đặng Tấn Hậu
Đặc Ủy Nội Vụ : Cư Sĩ Phúc Trường-Nguyễn Hữu Phú
Đặc Ủy Gia Đình Phật Tử : Cư Sĩ Minh Lộc- Trần Văn Lợi
Đặc Ủy Sinh Viên Học Sinh : Cư Sĩ Hạnh Nguyện-Lý Thành
Đặc Ủy Nghiên Cứu Giáo Dục : Cư Sĩ Tâm Liên-Cao Thị Liên Hương
Đặc Ủy Văn Nghệ Thông Tin : Cư Sĩ Diệu Từ-Nguyến Thị Nga
Đặc Ủy Kế Hoạch Tài Chánh : Cư Sĩ Đức Tâm-Trần Hữu Thành

Điều 2 : Các Điều khoản, Giáo Chỉ và Văn kiện trái với Quyết Định này đều hủy bỏ.

Điều 3 : Văn Phòng Ban Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo, Văn Phòng II Viện Hóa Đạo, Tổng, Phó Tổng thư ký, các Tổng Vụ chiếu nhiệm thi hành quyết định này.

Thanh Minh Thiền Viện, ngày 04 tháng 4 năm 2009
Viện Trưởng Viện Hóa Đạo
(ấn ký)
Sa môn Thích Quảng Độ
Bản sao kính gửi :
– Chư Tôn Giáo Phẩm Hội Đồng Lưỡng Viện “để thẩm tường”
– Quí GHPGVNTNHN “để liên lạc hổ trợ”
– Phòng Thông tin Phật Giáo Quốc Tế tại Paris “để phổ biến”

Check Also

Bài 1: Cơ sở Quê Mẹ và Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế trả lời chung về âm mưu phá hoại cuộc đấu tranh cho Nhân quyền và Tự do Tôn giáo của hai Dư Luận viên Thục Vũ — Ý Dân

  PARIS, ngày 9 tháng Giêng năm 2019 (PTTPGQT & VCHR) — Thời gian qua, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *