Home / Tin tức / Hình ảnh / Uỷ ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam và EPRID tổ chức cuộc Hội luận về “Tôn giáo, Kinh doanh và Nhân quyền” tại Quốc hội Châu Âu

Uỷ ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam và EPRID tổ chức cuộc Hội luận về “Tôn giáo, Kinh doanh và Nhân quyền” tại Quốc hội Châu Âu

Download PDF

 

Các Thuyết trình viên và Ban Tổ chức - © VCHR 2017
Các Thuyết trình viên và Ban Tổ chức – © VCHR 2017

 

Hôm thứ tư 6 tháng 9 năm 2017, Cơ sở Quê Mẹ Uỷ ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam (VCHR) và Diễn Đàn Châu Âu chống Bất bao dung và Kỳ thị Tôn giáo (EPRID) hợp tác với Văn phòng Dân biểu Quốc hội Châu Âu Ramon Tremosa I Bacells tổ chức cuộc Hội luận về “Tôn giáo, Kinh doanh và Nhân quyền” tại Quốc hội Châu Âu.

Các Thuyết trình viên gồm có Tiến sĩ Brian Grim, Chủ tịch Sáng hội Tự do Tôn giáo & Kinh doanh (Hoa Kỳ); Tiến sĩ Ján Figel’, Đặc sứ Thăng tiến và Bảo vệ Tự do Tôn giáo hay Tín ngưỡng của Liên Âu; ông Amarjit Singh, Đối tác tại Công ty Ernst & Young LLP (Vương quốc Anh); Giáo sư Michael Wakelin, Khoa Thần học, Đại học Cambridge (Vương quốc Anh); và bà Merete Bilde, Cố vấn Chính trị Bộ Ngoại giao Liên Âu.

Cuộc Hội luận đặt dưới sự Chứng minh của Dân biểu Quốc hội Châu Âu Ramon Tremosa i Balcells, và bà Ỷ Lan Penelope Faulkner, Uỷ viên Ban Điều hợp EPRID, Phó Chủ tịch Uỷ ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam, làm Chủ toạ và Điều hợp viên. Đông đảo các vị Dân biểu Quốc hội Châu Âu hoặc Phụ tá, Nhà Ngoại giao, Nhân viên cao cấp các cơ quan Liên Âu, Đại diện các tôn giáo, và các Nhà hoạt động Nhân quyền Châu Âu và Á châu đến tham dự.

Dưới đây là một số hình ảnh cuộc Hội luận. Chúng tôi sẽ có bài thường thuật đầy đủ về cuộc Hội luận, Tổng luận cùng các điều Khuyến cáo.

 

Đông đảo người tham dự và các Thuyết trình viên - © European Union 2017
Đông đảo người tham dự và các Thuyết trình viên – © European Union 2017

 

Bàn Chủ toạ với các Thuyết trình viên - © European Union 2017
Bàn Chủ toạ với các Thuyết trình viên – © European Union 2017

 

Dân biểu Quốc hội Châu Âu Ramon Tremosa, Liên minh Tự do Dân chủ cho Châu Âu, Điều hợp Uỷ ban Kinh tế và Tiền tệ Liên Âu, nói mấy lời khai mạc – © European Union 2017
Dân biểu Quốc hội Châu Âu Ramon Tremosa, Liên minh Tự do Dân chủ cho Châu Âu, Điều hợp Uỷ ban Kinh tế và Tiền tệ Liên Âu, nói mấy lời khai mạc – © European Union 2017

 

 

“Tự do Tôn giáo hay Tín ngưỡng gắn liền với cốt lõi cuộc sống của mọi người, nên nhiều người cho rằng tôn giáo là chuyện riêng tư. Như thế thì thế giới kinh doanh liên quan gì đến quyền tự do tôn giáo ? Nó liên quan mật thiết nhiều hơn chúng ta tưởng.

“Mỗi ngày, kinh doanh trong thế giới đẩy con người xích lại gần nhau, dù khác nhau về lai lịch hay tôn giáo, để cùng nhau sự chia sẻ mục đích — sáng chế sản phẩm hay phục vụ người khác. Đồng thời, xã hội ngày nay càng ngày mang cành nhiều khác biệt về tôn giáo. Mục tiêu Phát triển Bền vững cho năm 2030 (Sustainable Development Goals) bao hàm một số quy chiếu về sự khác biệt hay thống hợp, và nhiều người chấp nhận rằng sự khác biệt này sẽ ảnh hưởng tới giới nhân công và thị trường. Giúp giải quyết sự khác biệt này là một cấu thành cho chiến lược của các công ty để đánh giá nhân công của họ và gia tăng lòng trung thành mang tới sự lợi lộc cho khách hàng và cổ đông”

 

Tiến sĩ Brian Grim, Sáng lập và Chủ tịch Sáng hội Tư do Tôn giáo & Kinh doanh – Photo © European Union 2017
Tiến sĩ Brian Grim, Sáng lập và Chủ tịch Sáng hội Tư do Tôn giáo & Kinh doanh – Photo © European Union 2017

 

 Tiến sĩ Ján Figel’, Đặc sứ Thăng tiến và Bảo vệ Tự do Tôn giáo hay Tín ngưỡng của Liên Âu – Photo © European Union 2017
Tiến sĩ Ján Figel’, Đặc sứ Thăng tiến và Bảo vệ Tự do Tôn giáo hay Tín ngưỡng của Liên Âu – Photo © European Union 2017

 

 Bà Merete Bilde, Cố vấn Chính trị Bộ Ngoại giao Liên Âu – Photo © European Union 2017
Bà Merete Bilde, Cố vấn Chính trị Bộ Ngoại giao Liên Âu – Photo © European Union 2017

 

 Giáo sư Michael Wakelin, Khoa Thần học, Đại học Cambridge, Nguyên Giám đốc Tôn giáo vụ tại Đài BBC – Photo © European Union 2017
Giáo sư Michael Wakelin, Khoa Thần học, Đại học Cambridge, Nguyên Giám đốc Tôn giáo vụ tại Đài BBC – Photo © European Union 2017

 

 Ông Amarjit Singh, Đối tác Công ty Ernst & Young LLP – © Photo VCHR 2017
Ông Amarjit Singh, Đối tác Công ty Ernst & Young LLP – © Photo VCHR 2017

 

 Ỷ Lan Penelope Faulkner, Uỷ viên Ban Điều hợp EPRID, Phó Chủ tịch Uỷ ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam – Photo © European Union 2017
Ỷ Lan Penelope Faulkner, Uỷ viên Ban Điều hợp EPRID, Phó Chủ tịch Uỷ ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam – Photo © European Union 2017

 

 Ỷ Lan Penelope Faulkner và Dân biểu Ramon Tremosa – Photo © European Union 2017
Ỷ Lan Penelope Faulkner và Dân biểu Ramon Tremosa – Photo © European Union 2017

 

Ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Uỷ ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam và Dân biểu Quốc hội Châu Âu Peter Van Dalen, Đồng Chủ tịch Nhóm Tương tác về Tự do Tôn giáo hay Tín ngưỡng và Bao dung Tôn giáo Quốc hội Châu Âu– Photo © VCHR 2017
Ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Uỷ ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam và Dân biểu Quốc hội Châu Âu Peter Van Dalen, Đồng Chủ tịch Nhóm Tương tác về Tự do Tôn giáo hay Tín ngưỡng và Bao dung Tôn giáo Quốc hội Châu Âu– Photo © VCHR 2017

 

 Tiến sĩ Susan Kerr (phía tay mặt ngoài cùng), Uỷ viên Ban Điều hợp EPRID, đang chuẩn bị bài Kết luận cuộc Hội luận – Photo © VCHR 2017
Tiến sĩ Susan Kerr (phía tay mặt ngoài cùng), Uỷ viên Ban Điều hợp EPRID, đang chuẩn bị bài Kết luận cuộc Hội luận – Photo © VCHR 2017

 

Saumura Tioulong, Nữ Dân biểu Quốc hội Cam bốt và Sam Rainsy, lãnh tụ đối lập Cam bốt lưu vong – Photo © VCHR 2017
Saumura Tioulong, Nữ Dân biểu Quốc hội Cam bốt và Sam Rainsy, lãnh tụ đối lập Cam bốt lưu vong – Photo © VCHR 2017

 

 

This post is also available in: English French

Check Also

VCHR và FIDH vạch trần những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng ở Việt Nam trước cuộc xem xét Báo cáo định kỳ của Việt Nam về Công ước quốc tế của Liên Hiệp Quốc về các quyền dân sự và chính trị

PARIS, ngày 5 tháng 1 năm 2024 (VCHR) – Trong Báo cáo chung gửi Ủy …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *