Home / Về Quê Mẹ

Về Quê Mẹ

Quê Mẹ : Uỷ ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam (VHCR) là một tổ chức Phi chính phủ thành lập tại Paris cuối năm 1975 với mục tiêu thăng tiến và bảo vệ các quyền dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hoá tại Việt Nam. Lĩnh vực can thiệp bao rộng và đặc biệt quan tâm đến tình hình tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, các quyền phụ nữ và người thiểu số, vân vân.

Nhờ những quan hệ chặt chẽ với quốc nội, Uỷ ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam theo dõi tình hình nhân quyền, thu tập các trường hợp vi phạm để thông tin, báo động và vận động cộng đồng quốc tế gây áp lực lên nhà cầm quyền Việt Nam nhằm chấm dứt các sự vi phạm nhân quyền và giải thoát giới tù nhân vì lương thức.

Uỷ ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam lên tiếng thường xuyên tại Hội đồng Nhân quyền LHQ, Quốc hội Châu Âu và Quốc hội Hoa Kỳ. Uỷ ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam cộng tác chặt chẽ với các cơ cấu quốc tế, các chính phủ dân chủ và các tổ chức xã hội dân sự để gây áp lực biến Việt Nam thành một Nhà nước Pháp quyền, tuân thủ các công ước quốc tế.

Ngay tại Việt Nam, Uỷ ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam giúp đỡ và cố vấn cho các nạn nhân bị vi phạm nhân quyền. Uỷ ban tìm cách lan truyền nền văn hoá dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam thông qua sự phổ biến các văn kiện cơ bản tiếng Việt, mang lại những luồng tin mới mẻ về quan điểm nhân quyền, tự do tôn giáo và dân chủ vốn không hiện hữu trong ngành truyền thông của nhà nước Việt Nam.

Từ năm 1989, Uỷ ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam là thành viên đại diện Việt Nam trong tổ chức Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền (FIDH). Ra đời năm 1922, Liên Đoàn là một tổ chức quốc tế Phi chính phủ bảo vệ nhân quyền gồm có 189 quốc gia thành viên trên khắp năm châu. Liên Đoàn có quy chế tham vấn tại LHQ.

Uỷ ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam cũng là thành viên và sáng lập viên Diễn Đàn Châu Âu về Bất bao dung và Kỳ thị tôn giáo (EPRID) từ ngày thành lập năm 2006.

Ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Uỷ ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam, đồng thời ông cũng là Giám đốc Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế (BIIB) và Phát ngôn nhân của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (UBCV). Giáo hội là một trong những phong trào dân sự chính yếu bênh vực cho nhân quyền, tự do tôn giáo và dân chủ.

Uỷ ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam (VCHR)

Chủ tịch : Penelope Faulkner
Phó chủ tịch : Võ Trần Nhật

48 rue Parmentier
94450 Limeil Brévannes, France

Tel.: +33 (0) 1 45 98 30 85

Liên lạc

***

facebook-vchr

twitter-vchr

***

donate-vie

***

This post is also available in: English French