Home / Tin tức / Thông cáo báo chí / Viện Hoá Đạo Báo trình Tổng quát Phật sự cuối năm Đinh Dậu – Phần I : Đức Tăng Thống và Hoà thượng Viện trưởng Viện Hoá Đạo

Viện Hoá Đạo Báo trình Tổng quát Phật sự cuối năm Đinh Dậu – Phần I : Đức Tăng Thống và Hoà thượng Viện trưởng Viện Hoá Đạo

Download PDF

 

PARIS, ngày 20.2.2018 (PTTPGQT) – Phóng Thông tin Phật giáo Quốc tế nhận được “Báo trình Tổng quát Phật sự cuối năm Đinh Dậu – Phần I : Đức Tăng Thống và Hoà thượng Viện trưởng Viện Hoá Đạo” do Đạo hữu Tổng Thư Ký Viện Hoá Đạo chuyển sang hôm Giao Thừa. Vì lễ lượt cuối năm cùng một số công tác quốc tế phải thực hiện cho kịp thời gian tính theo chương trình hoạch định, Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế rất tiếc không thể thực hiện bản Thông cáo Báo chí trong ngày mồng Một Tết.

Hôm nay xin gửi toàn văn Báo trình nói trên đến chư Tôn giáo Phẩm, các cấp Giáo hội và đồng bào Phật tử

 

Phật lịch 2561                                                                                      Số 05.18 / VHĐ / TTK

BÁO TRÌNH TỔNG QUÁT

PHẬT SỰ CUỐI NĂM ĐINH DẬU
ĐẦU NĂM 2018

PHẦN 1 : ĐỨC TĂNG THỐNG VÀ HÒA THƯỢNG VTR/VHĐ

 

Thượng trình: Đức Đệ Ngũ Tăng Thống

Kính trình:
Hòa Thượng Viện Trưởng
Chư Tôn Đức Hội Đồng Lưỡng Viện.
HT XLTV VPII Viện Hóa Đạo &
Chủ Tịch HĐ ĐH/GHPGVNTN/HN Hoa Kỳ

Kính gởi:
GS Gám Đốc Phòng Thống Tin Phật Giáo Quốc tế
NS Giám Đốc Phòng Liên Lạc Phật Giáo Quốc Tế
kính tri tường và kính phổ biến đến đồng báo Phật tử các giới

Kính Bạch Chư Tôn Đức
Kính thưa Liệt Quý Vị

Theo báo cáo cuối năm, nhận định chung của tất cả thành Viên Hội Đồng Lưỡng Viện, đến thời điểm cuối năm Đinh Dậu, đầu năm 2018 như sau:

Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 cho đến nay, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đã trải qua một thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử Phật Giáo Việt Nam.

Sự luân hiểm ấy đã được Đảng và Nhà Nước Cọng Sản thực hiện qua 5 bước sau đây:

– Bước một: Tận diệt Trung Ương Giáo Hội tức là đánh từ trên xuống, đưa đến thảm cảnh các cấp lãnh đạo bị giết chết, bị bỏ tù, bị lưu đày, một số phải vượt biên tỵ nạn nơi đất khách quê người để Phật Tử bơ vơ không có nơi nương tựa mà tự tan rã.

– Bước hai: Nhưng từ chốn lưu đày và trên đường tỵ nạn, các cấp lãnh đạo vẫn uy dũng vượt qua khó khăn, tạo niềm tin cho quần chúng Phật Tử giữ gìn Pháp Lý của Giáo Hội một cách kiên cường nên Nhà Nước đã lập ra một tổ chức Phật Giáo trực thuộc Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam lấy tên là Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam đồng thời tuyên bố đây là “ Giáo Hội Pháp Quyền và Duy Nhất ” mục đích là loại trừ GHPGVNTN ra ngoài vòng pháp luật để thẳng tay đàn áp.

– Bước thứ ba: Từ lời tuyên bố nầy, Nhà Nước đã tước đoạt tất cả chùa chiền, tu viện, tự viện, Khuôn hội, Phật tử, trực thuộc GHPGVNTN giao cho GHPGVN nhằm mục đích để Thầy đánh Thầy, Phật tử đánh Phật tử, gây nên cảnh nồi da xáo thịt bi hùng. Tuy nhiên, trong tù ngục, lưu đày, Đức Đệ Tứ Tăng Thống và Đức Đệ Ngũ Tăng Thống vẫn kiên cường lãnh đạo Giáo Hội. Tại Đại Hội Bất Thường ngày 08.3.2003 tại Tu Viện Nguyên Thiều, cơ chế nhân sự Hội Đồng Lưỡng Viện được tái lập, sau đó 21 Ban Đại Diện GHPGVNTN và 23 Ban Hướng Dẫn GĐPT phục hoạt, tiếc thay Nhà Nước đã phản bội cuộc hội đàm giữa nguyên Thủ Tướng Phan Văn Khải và Đức Đệ Tứ Tăng Thống, tạo ra sự biến Lương Sơn nhằm tái quản thúc, lưu đày Chư Tôn Lãnh Đạo mỗi người một ngã để tiếp tục đàn áp, khủng bố 21 Ban Đại Diện và 23 Ban Hướng Dẫn GĐPT một cách thô bạo và quyết liệt.   

– Bước thứ tư: Thế nhưng Nhà Nước vẫn không ngăn cản được các Phật tử kiên cường, trung thành tuyệt đối với GHPGVNTN nên Nhà Nước đã đưa ra kế hoạch đánh từ dưới lên “ gỡ từng viên gạch, ngôi nhà sẽ sụp đổ ” với kế sách nầy Nhà Nước đã khống chế Phật tử bằng chiêu trò kinh tế và hành chánh, gây khó khăn cho việc vợ con buôn bán, làm ăn, học tập… để Phật tử nản lòng mà phải từ bỏ Giáo Hội Mẹ của mình, nhưng đa số vẫn nhận chịu sự nghiệt ngã, quyết không để mất Pháp Lý Giáo Hội và Lý Tưởng GĐPTVN theo lời dạy của Đức Đệ Tứ Tăng Thống: Còn một hơi thở, còn phục vụ Chánh Pháp, còn một người vẫn còn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và Đức Đệ Ngũ Tăng Thống dạy: Quý Hồ Tinh Bất Quý Hồ Đa ” vì vậy đã có những ngọn lửa bi hùng của Nguyên Lạc Phạm Gia Bình, Hạnh Minh Hồ Tấn Anh, Đồng Xuân Lê Thị Tuyết Mai, vị Pháp, vị Quốc thiêu thân như những ngọn đuốc soi sáng vô minh giữa đêm dài của Dân Tộc.

– Giai đoạn thứ 5: Là giai đoạn hiện tại. Giai đoạn Đức Đệ Ngũ Tăng Thống quyết tâm Thanh Tịnh Chư Tăng, Trang Nghiêm Giáo Hội, thà đau một lần chứ không để ung nhọt làm băng hoại Chánh Pháp. Tất nhiên quyết tâm nầy đã làm cho những thành viên trót vì ái dục, danh lợi đã “ bỏ của chạy lấy người ” lập nên Tăng Đoàn Dị Giáo để đối kháng với Đức Tăng Thống và GHPGVNTN. Lợi dụng sự phân hóa đau lòng nầy, bọn Dư Luận Viên thừa nước đục thả câu, tuyên truyền, đánh phá, viết bài bôi nhọ các cấp lãnh đạo then chốt của Giáo Hội, gây hoang mang lo lắng, nghi kỵ cho Phật Tử khắp quê nhà. Tuy nhiên với lòng kính ngưỡng Đức Tăng Thống, và các thành viên Hội Đồng Lưỡng Viện, tin tưởng đường hướng của GHPGVNTN, Thầy trò vẫn quyết Tâm giữ gìn Pháp Lý Giaó Hội, nhất là vẫn khẳng định GHPGVNTN là một Giáo Hội Dân Lập và Hợp Pháp vì Nhà Nước đã không hề có một văn bản giải thể Giáo Hội cũng như không dám đưa Giáo Hội ra tòa để xét xử công minh theo Hiến Pháp cũng như Công Pháp Quốc Tế.

 

HIỆN TÌNH GHPGVNTN
ĐỨC TĂNG THỐNG THÍCH QUẢNG ĐỘ

 

Đại lão HT VTR/VHĐ ( nay là Đức Đương Kim Đệ Ngũ Tăng Thống ) tại nơi quản thúc Đức Đệ Tứ giữa đồng không mông quạnh Nghĩa Hành Quảng Ngãi.
Đại lão HT VTR/VHĐ ( nay là Đức Đương Kim Đệ Ngũ Tăng Thống ) tại nơi quản thúc Đức Đệ Tứ giữa đồng không mông quạnh Nghĩa Hành Quảng Ngãi.

 

Trên 40 năm tù ngục, lưu đày, tại Miền Bắc heo hút, rồi quản chế vô thời hạn tai Thanh Minh Thiền Viện – 90 Trần Huy Liệu – Sài Gòn, nhiều lúc sức khỏe của Đức Tăng Thống gần như suy kiệt, chỉ có Hòa Thượng Thanh Minh đích thân chăm sóc, Phật tử đến thăm viếng đều bị Nhà Nước ngăn cấm. Giáo Sư Võ Văn Ái, Chủ Tịch Ủy Ban Bảo Vệ Quyền Làm Người Việt Nam, Giám Đốc Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế và Nữ Sĩ Ỷ Lan, Giám Đốc Phòng Liên Lạc Phật Giáo Quốc Tế tích cực vận động Chính phủ Hoa Kỳ, Úc, Đức, Na Uy, Đan Mạch, Quốc Hội Châu Âu…cử các Thứ Trưởng, Nghị Sĩ, Dân Biểu, Đại Sứ, Tổng Lãnh Sự nhất là Báo Cáo Viên Đặc Mệnh Toàn Quyền về Tự Do Tôn Giáo đến thăm, tìm hiểu về Đức Tăng Thống và GHPGVNTN, nhằm can thiệp với Đảng và Nhà Nước Việt Nam, nhờ vậy mà gần đây các thành viên lãnh đạo Giáo Hội có thể lui tới thăm viếng Ngài. Các Phật tử Hải Ngoại điện thoại hay về thăm cũng được Ngài tiếp đón một cách chân tình, nhưng người nói ngược, kẻ nói xuôi nên Ngài đã vứt bỏ điện thoại không nghe ai hết.

Với sự ủy thác của Hội Đồng Lưỡng Viện và Cố Hòa Thượng Viện Trưởng Thích Như Đạt cũng như đương kim Hòa Thượng Viện Trưởng Thích Thanh Quang, mỗi tháng Tổng Thư Ký Viện Hóa Đạo trực tiếp vào vấn an, báo trình Phật sự và nhận các chỉ giáo của Ngài, nhưng rất nhiều lần bị Nhà Nước ngăn cấm tùy tiện không cho đi. Riêng các Phật sự quan trọng, HT Viện Trưởng sẽ đích thân vào hội kiến với Ngài để thi hành. Quan trọng nhất là Ngài đặt sự tin tưởng tuyệt đối vào Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế và Phòng Liên Lạc Phật Giáo Quốc Tế đã hoạt động không ngừng nghỉ để Tiếng Nói Chính Thức của Giáo Hội được phổ phiến rộng rãi trên toàn Thế giới được cả Thế Giới tiến bộ biết đến Giáo Hội chúng ta và ủng hộ Giáo Hội chúng ta, nhờ vậy mà GHPGVNTN mới tồn tại đến hôm nay.

Gần đây ngoài sự chăm sóc của Hòa Thượng Thanh Minh, Đại Đức Thị giả Thích Minh Bình, còn có sự chăm sóc tích cực của Sư bà Hạnh Tín và các Ni sư trước đây là cọng sự và cũng là đệ tử của Ngài tại Đại Học Vạn Hạnh nên sức khỏe của Ngài hiện tại rất tốt, minh mẫn, vui vẻ, uy dũng lãnh đạo Giáo Hội trước Quốc Nạn và Pháp nạn.

Viện Hóa Đạo thành kính tri ân công đức Chư vị đã hết lòng bảo vệ và chăm sóc Đức Tăng Thống để Ngài có được sự thảnh thơi và sức khỏe như ngày hôm nay, dù vẫn lui tới trong bốn bức tường Thanh Minh Thiền Viện với sự quản chế tùy tiện của Cọng Sản Việt Nam bất chấp Hiến Pháp và Luật Pháp Quốc Tế khi tuổi hạc của Ngài đã bước qua 90 năm trụ thế ( tuổi Tây 90, tuổi ta 91- 1928-Mậu Thìn).

Điều đáng ngưỡng mộ nhất là trong tù ngục, Ngài không để lãng phí thời gian với với bi lụy, với viễn mơ mà ngài đã biến nơi cùng khổ ấy thành một tịnh thất tâm linh, vừa nuôi mẹ già trong cùng khổ, thiếu thốn, đói rách, cay nghiệt đến phút lâm chung và cũng từ đó một công trình dịch thật đồ sộ nhất đã ra đời: Bộ Phật Quang Đại Từ Điển với 7 năm miệt mài trên 10 ngàn trang giấy với 7 triệu từ mà lịch sử Phật Giáo Việt Nam cận đại và hiện đại chưa từng có.

Chốn lưu đày ấy cũng là nơi ra đời bản Nhận Định Về Những Sai Lầm Tai Hại Của Đảng Cọng Sản Việt Nam Đối Với Dân Tộc Và Phật Giáo gởi trực tiếp cho Ông Đỗ Mười Tổng Bí Thư Đảng Cọng Sản năm 2001, thời điểm mà chưa có một tổ chức hay cá nhân nào dám chống lại đường lối của Đảng Cọng Sản Việt Nam. Và giờ đây những tổ chức Xã Hội Dân Sự, các nhà đấu tranh Dân Chủ Tự Do cho Việt Nam đều đi trên con đường mà Ngài đã vạch ra cách đây 17 năm như một lộ trình duy nhất tiến đến một nền Dân Chủ Đa Nguyên, Đa Đảng, để tạo nên sức mạnh Toàn Dân đối kháng với sự xâm lược của Trung Cọng nhằm thoát khỏi đại họa nô lệ của 90 triệu dân con Lạc cháu Hồng.

 

HÒA THƯỢNG VIỆN TRƯỞNG VIỆN HÓA ĐẠO
THÍCH THANH QUANG

 

TTK/VHĐ (trái) Đức Tăng Thống (giữa) HT VTR/VHĐ (phải)
TTK/VHĐ (trái) Đức Tăng Thống (giữa) HT VTR/VHĐ (phải)

 

Đã 7 năm trôi qua (2011) kể từ khi Ngài nhận trách nhiệm Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên cũng là ngày Chùa Giác Minh, nơi đặt Văn Phòng Tổng Vụ và Gia Đình Phật Tử Vụ bị phong tỏa như một nhà tù nghiêm ngặt. Hằng ngày một nhóm Công An thường phục ngồi canh gát trước cổng Chùa, bất cứ người nào đến chùa đều bị nhóm nầy xô đẩy không cho vào dù họ chỉ vào thắp nhang cho thân nhân đang thờ cúng tại Giác Minh nhân ngày kỵ giỗ.

Với hiện trạng đó, HT Viện Trưởng và Chư Tăng Chùa Giác Minh sống như những người tù không tội, chẳng có ai dám đến cúng dường thăm viếng, thậm chí các Phật tử thấy sự cô lập nầy nên cám cảnh mua thức ăn treo ở cổng chùa, Thầy Trò ra nhận qua những ngày tháng khó khăn.

Đức Tăng Thống, Viện Hóa Đạo, Ủy Ban Bảo Vệ Quyền Làm Người Việt Nam, Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế đã nhiều lần gởi Kháng Thư đến Chính Quyền các cấp và kêu gọi các cơ quan Quốc Tế Nhân Quyền can thiệp, nhưng nhà cầm quyền Hà Nội vẫn che giấu, bưng bít sự thật khiến tình trạng trở nên tồi tệ, nhất là khi Ngài vẫn kiên cường nhận trách nhiệm Tổng Thư Ký Viện Hóa Đạo rồi Viện Trưởng Viện Hóa Đạo trong giai kỳ khó khăn nhất của GHPGVNTN.

Với sự chỉ đạo của Giáo Hội, Cư Sĩ Tổng Thư Ký VHĐ cũng đã đích thân đến gặp Ủy Ban Nhân Nhân Thành Phố Đà Nẵng, nhưng Đại Diện Ủy Ban nói đây là chỉ đạo của Thành Ủy, khi đến gặp Thành Ủy thì Công An ngăn cản bằng những lời lẽ thiếu văn hoá, lễ độ, không cho vào, không cho gặp.

Gần đây nhất, ngày 22 tháng chạp âm lịch (7.2.2018) một nghịch lý đã xãy ra khi Ông Nam – Trưởng Ban Tôn Giáo thành phố Đà Nẵng cùng nhân viên mang quà đến chúc mừng Tết HT Viện Trưởng thì bị bọn canh gát chận lại không cho vào, sau khi biết Ông là Trưởng Ban Tôn Giáo chúng mới cho đi.

Trong cuộc hội kiến, Sư Cô Đồng Hiếu đã khẳng định với Ông Nam là những người canh gát Chùa Giác Minh suốt 7 năm nay là bọn côn đồ do Nhà Nước thuê giả dạng Công An chứ Công An sao lại không biết Ông Trưởng Ban Tôn Giáo, nhất là hằng ngày bọn nầy ngồi nhậu, đánh bài, nhiều khi còn vào chọc phá trong Chùa hết sức mất tư cách. Đối diện với Ban Tôn Giáo, HT Viện Trưởng đã nêu tất cả áp bức, khổ nhục một cách phi pháp của Tăng Chúng Chùa Giác Minh trong quá trình bị phong tỏa, nhất là các ngày lễ lớn như Phật Đản, Vu Lan… Nhà Nước đã ngăn cấm thô bạo, quyết liệt, nhưng HT Viện Trưởng và Tăng Chúng vẫn cử hành các nghi thức theo truyền thống của GHPGVNTN, chỉ tội cho quần chúng Phật tử không thể vào tham dự mà chỉ đứng ngoài xa vọng về Giác Minh, vì lực lượng chức năng hàng trăm người ngăn chận các ngả đường, con kiến cũng không qua lọt. Ông Nam ấp úng nói Ban Tôn Giáo đã can thiệp nhiều lần nhưng Chính Quyền không nghe. HT Viện Trưởng nói: Ban Tôn Giáo là tham mưu cho Chính Quyền mà Chính Quyền không nghe, rõ ràng Chính Quyền đã xem chúng tôi như kẻ thù sao các Ông lại đem quà đến tặng. Các ông muốn biến chúng tôi thành kẻ nhị trùng đối với quần chúng sao, các ông đã nhầm, hành động mỵ dân nầy không qua mắt được quần chúng đâu, chúng tôi có công trạng gì với Nhà Nước mà biếu xén với quà tặng.

Để đúc kết Phần 1 Bản Báo Trình Tổng Quát, VP/VHĐ kính xin đăng tải nguyên bản bài viết của một nhà Giáo, nhà Văn, nhà Thơ có tiếng đang sinh sống tại Quảng Nam Đà Nẵng đăng trên facebook với tựa đề TÌNH BÁO CÚNG DƯỜNG phản ảnh trung thực nhất về tình trạng HT Viện Trưởng Viện Hóa Đạo và Chùa Giác Minh sau

 

 

những thị phi của bọn dư luận viên. Kính xin Chư Tôn Túc thanh lãm và Phật tử các giới cùng lãnh hội :

 

TÌNH BÁO CÚNG DƯỜNG

Đối diện tôi là 1 ni sư trẻ khoảng chừng 25 tuổi. Ni sư cho biết hiện đang theo học lớp cao học Phật học tại thành phố Hồ Chí Minh.

Ni sư được thầy Thích Thanh Quang trù trì chùa GIác Minh Đà Nẵng nhận nuôi từ lúc 5 tuổi. Hiện thầy tuổi già sức yếu, đang mang trọng bịnh nên ni sư phải kết thúc việc học trở lại chùa để phụng dưỡng thầy như một người cha, để đền đáp sự nuôi nấng chăm sóc và dạy dỗ của thầy đối với ni sư những ngày còn thơ ấu cho đến lúc trưởng thành.

Ni sư cho biết chùa Giác Minh bị chính quyền cấm hoạt động từ nhiều năm nay, tất cả chư tăng, phật tử đều giải tán không còn sinh hoạt, do thầy Thích Thanh Quang không gia

nhập vào Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, thầy trực thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống nhất. Từ nhiều năm nay chùa đang trong sự theo dõi của chính quyền, cấm tất cả đạo hữu chư tăng phật tử vào ra chùa kể cả những ngày lể lớn. Bảng trước cổng mang tên chùa GIÁC MINH đã bị tháo gỡ. Nhìn từ bên ngoài vào chùa như 1 ngôi nhà vườn  cũ kỷ từ nhiều thập niên trước.

Đối diện chùa là phòng trực của chính quyền địa phương có đặt camera theo dõi từ nhiều năm nay, ai vào ra đều bị theo dõi gởi giấy mời triệu tập đến làm việc, nên từ đó không còn ai đến chùa, chư tăng tăng đoàn cũng bị giải tán. Chùa chỉ còn 1 vị sư già và thầy TTQ  ngày ngày bên chánh điện những thời công phu khuya sớm với cháo rau. Trong thời gian gần đây thầy đỗ bệnh, không người thân chăm sóc nên ni sư đành kết thúc việc học quay trở lại chùa để phụng dưỡng thầy, với ngày ba bữa cháo rau trong vườn, nhưng khó khăn nhất hiện nay là tiền thuốc men, nhập viện khi thầy đau ốm…

Qua câu chuyên, tôi thật  xúc động không cầm được nước mắt, tôi gởi cho ni sư phong bì cúng dường của người bạn tôi pháp danh Đồng  Hoa đang định cư tại Mỹ, trước đây Đồng Hoa là đạo hữu của chùa  Giác Minh. Có duyên là một trong những phật tử được thầy chữa khỏi bệnh trong những ngày thầy còn khỏe. Với những ký ức về chùa trong những năm tháng còn ở quê nhà, Đồng Hoa nhờ tôi tìm đến chùa để thăm thầy và chuyển số tiền cúng dường đến thầy theo tâm nguyện của Đồng Hoa.

Trước khi có cuộc hẹn với ni sư tại đây tôi đã tìm đến chùa vào một đêm…

Mở nhẹ cánh cổng tôi dắt xe lách nhanh vào sân chùa, thấy không khí thật vắng lặng. Bước vào chùa tôi quan sát giữa chánh điện chỉ có 1 ni sư trẻ  ngồi trì kinh gõ mỏ, bên góc phải vị sư già đang thời công phu. Tôi bước xuống gian nhà giữa thấy sư thầy nằm cong người  mép sát tường trên chiếc giường nhỏ, tôi đoán đây là thầy trù trì TTQ.

Thấy có khách lạ đến vào giờ này thầy gắng gượng ngồi dậy, hình dáng thầy tiều tụy gầy còm như nhánh cây khô cuối đông.

Đứng trước thầy tôi chắp 2 tay : Bạch thầy  !Có bạn con là phật tử từ nhiều năm của chùa, hiện đang định cư tại Mỹ, nhờ con đến thăm thầy trước khi cô ấy chuyển tiền cúng dường về chùa.

Thầy run run lấy chiếc điện thoại, cho tôi số để liên lạc với ni sư. Thấy thầy sức khỏe quá yếu nên tôi xin phép về để thầy nằm nghỉ.

Đêm hôm đó về tôi cũng lo, không biết camera có ghi lại hình ảnh và mời tôi đến làm việc không, nhưng không có !

Sau khi nhận được tiền từ bạn gởi về tôi liên lạc với ni sư, Ni sư hẹn tôi đầu kiệt Hoàng Diệu.

Để nhận diện ni sư cho biết ni sư đi xe đen, áo khoác đen mũ bảo hiểm đen.

Tôi xe đỏ áo khoác đỏ mũ BH trắng.

Chạm nhau xong tôi chạy trước đến một quán cafe đêm, tĩnh lặng…dưới ánh đèn mờ, tôi và ni sư  ngồi đối diện, lắng nghe nhau qua những cuộc chuyện trò về đời, về đạo và về thầy…

Lúc tiễn ni sư ra về trước, tôi ngồi lại một mình với những suy nghĩ miên man….

Chợt nhớ câu nói của một nhà tư tưởng của triết gia Lev Tolstoy

-Trong đời người, có hai con đường bằng phẳng không trở ngại  : Một là đi tới lý tưởng, một là đi tới cái chết.

Và thầy Thích Thanh Quang đang đi trên hai con đường đó…

Thụy Sơn.

NAM MÔ ĐƯƠNG LAI TỪ THỊ TÔN PHẬT
PL 2561, Tu Viện Long Quang
Ngày 28 tháng chạp năm Đinh Dậu (13.02.2018)
TL HT VIỆN TRƯỞNG VIỆN HÓA ĐẠO
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
TỔNG THƯ KÝ
Nguyên Chánh LÊ CÔNG CẦU

 

Kính xin đọc tiếp BẢN ĐÚC KẾT HIỆN TÌNH GHPGVNTN PHẦN II: BAN CHỈ ĐẠO VIỆN HÓA ĐẠO VÀ BAN ĐẠI DIỆN GHPGVNTN CÁC TỈNH THÀNH./.

 

 

 

Check Also

VCHR và FIDH vạch trần những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng ở Việt Nam trước cuộc xem xét Báo cáo định kỳ của Việt Nam về Công ước quốc tế của Liên Hiệp Quốc về các quyền dân sự và chính trị

PARIS, ngày 5 tháng 1 năm 2024 (VCHR) – Trong Báo cáo chung gửi Ủy …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *