Home / Tin tức / Thông cáo báo chí / Viện Hoá Đạo GHPGVNTN bổ nhiệm HT. Thích Giải Pháp làm Phó Đại Diện Miền Khuông Việt tỉnh Lâm Đồng — Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ kêu gọi Cứu Trợ Bão Hurricane Harvey — Phái đoàn GHPGVNTN-HN/HK gặp gỡ Dân biểu Alan Lowenthal

Viện Hoá Đạo GHPGVNTN bổ nhiệm HT. Thích Giải Pháp làm Phó Đại Diện Miền Khuông Việt tỉnh Lâm Đồng — Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ kêu gọi Cứu Trợ Bão Hurricane Harvey — Phái đoàn GHPGVNTN-HN/HK gặp gỡ Dân biểu Alan Lowenthal

Download PDF

 

PARIS, ngày 4.9.2017 (PTTPGQT) – Viện Hoá Đạo trong nước vừa gửi đến Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế văn kiện bổ sung nhân sự mới, là Hoà thượng Thích Giải Pháp, hiệu Huyền Tiên vào chức vụ Phó Đại diện Miền Khuông Việ kiêm Phó Ban Đại Diện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam.

Đồng thời, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ cũng gửi văn kiện Kêu Gọi Cứu Trợ Bão Hurricane Harvey hiện đang hoành hành gây thương tổn kinh hoàng, ngập lụt, chết chóc tại tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, và bản Tường trình cuộc gặp gỡ Dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ Alan Lowenthal tại miền Nam California để kêu gọi sự quan tâm yêu sách trả tự do cho Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ.

Sau đây là toàn văn các văn kiện ấy :

 

Phật lịch 2561                                                                                                 Số 14.17/ VHĐ/VT

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG NHÂN SỰ

 

– Căn cứ Điều thứ 19, Điều thứ 20, Điều thứ 23, Chương Thứ Tư của Hiến Chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất được ban hành ngày 04 tháng 01 năm 1964 bởi Đại Hội Khoáng Đại GHPGVNTN lần Thứ Nhất tại Sài Gòn, được Tu Chỉnh lần sau cùng tại Đại Hội X Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất năm 2015 tại Tu Viện Long Quang Huế, quy định về quyền hạn và trách nhiệm của Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

– Căn cứ Điều thứ 3 và Điều thứ 5, Chương Thứ Nhất của Nội Quy Viện Hóa Đạo được ban hành và tu chỉnh cùng thời điểm nêu trên về trách nhiệm và quyền hạn của Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

– Căn cứ Giải Trình của Hòa Thượng Thích Tâm Mãn, Chánh Đại Diện Miền Khuông Việt, Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

– Căn cứ thư tự nguyện Phục Vụ Sinh Hoạt Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất của Hòa Thích Giải Pháp, hiệu Huyền Tiên, trú trì Bảo Quốc Tự Viện tại Lâm Đồng.

– Căn cứ nhu cầu Phật Sự

NAY QUYẾT ĐỊNH

– Điều I : Bổ nhiệm Hòa Thượng Thích Giải Pháp hiệu Huyền Tiên vào chức vụ Phó Đại Diện Miền Khuông Việt kiêm Phó Ban Đại Diện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Tỉnh Lâm Đồng.

– Điều II : Hòa Thượng Tân Phó Đại Diện Miền Khuông Việt kiêm Phó Đại Diện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Tỉnh Lâm Đồng có trách nhiệm Phụ tá Hòa Thượng Chánh Đại Diện, thực thi trách nhiệm và quyền hạn trong công tác Phật Sự theo tinh thần Hiến Chương GHPGVNTN đã ban hành.

– Điều III : Mọi Quyết Định tráí với Quyết Định nầy đều được hủy bỏ.

-Điều IV : Quyết Định nầy có hiệu lực kể từ ngày ký.

-Điều V : Các Phó Viện Trưởng,Tổng Thư Ký Viện Hóa Đạo, Hòa Thượng Chánh Đại Diện Miền Khuông Việt kiêm Chánh Đại Diện GHPGVNTN Tỉnh Lâm Đồng cùng Hòa Thượng Tân Phó Đại Diện chiếu nhiệm vị thi hành Quyết Định nầy

Phật Lịch 2561, Tu Viện Long Quang
ngày 01 tháng 9 năm 2017
Viện Trưởng Viện Hoá Đạo
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
(Ấn ký)
Tỳ Kheo THÍCH THANH QUANG

 

Bản sao :
Kính thượng trình Đức Tăng Thống GHPGVNTN kính thẩm tường
Kính gởi : Chính Quyền các cấp tri tường
Kính gởi GS Giám Đốc PTTPGQT và NS Giám Đốc PLLPGQT tri tường và kính phổ biến./.

 

Sau đây là thủ bút Thư Tự nguyện Tham gia Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) của Hoà thượng Thích Giải Pháp viết ngày 20 tháng 10 năm 2016. Sau thời gian nghiên cứu, xem xét của Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo, GHPGVNTN, và thỉnh trình tôn ý Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ, Hoà thượng Viện trưởng Viện Hoá Đạo đã ban hành Quyết Định mang số 14.17/ VHĐ/VT, ký ngày mồng 1 tháng 9 năm 2017 trên đây.

 

 

 

 

Thư Kêu Gọi

Cứu Trợ Bão Hurricane Harvey

 

Mấy ngày qua nỗi kinh hoàng, chết chóc, tổn thất và thiệt hại do cơn bão Hurricane Harvey mang đến vùng Nam Texas đã khiến cả thế giới phải bàng hoàng xúc động. Cơn bão trút lên đất liền trận lũ lụt dữ, khiến hơn 30 người thiệt mạng, hàng trăm nghìn căn nhà bị ngập dưới 7 feet nước, hơn cả triệu người phải di tản tìm nơi khô ráo. Tổn thất thiệt hại ước lượng lên tới hàng trăm tỷ USD.

Tuy hiện nay có nhiều cơ quan từ thiện, hồng thập tự và chính phủ liên bang, vận dụng hết khả năng có được, hầu ra tay giúp đỡ, nhưng chắc chắn nạn đói, rét, cảnh màn trời chiếu đất, thực phẩm, nước uống vẫn thiếu hụt là điều không sao tránh khỏi.

Trong tinh thần “lá lành đùm lá rách”, thấy khổ liền ra tay cứu khổ, là cách thể hiện thiết thực nhất tinh thần từ bi cứu khổ của người con Phật đối với nỗi đau của người đồng loại, của người láng giềng bang Texas. Vì vậy, VP2/VHĐ-GHPGVNTN Hải Ngoại tại Hoa Kỳ xin tha thiết kêu gọi hết thảy chư vị Phật tử các giới trên toàn quốc Hoa Kỳ, hãy phát đại bi tâm, của ít lòng nhiều, ra tay cứu trợ người lâm nạn – cũng là cách thể hiện tinh thần “phụng sự chúng sanh tức là cúng dường chư Phật” vậy.

Mọi cứu trợ, ngân phiếu xin đề : GHPGVNTN.HNHK và gởi về trụ sở VP2/VHĐ của Giáo Hội tại Chùa Liên Hoa :

Chùa Liên Hoa
6709 Howell Sugar Land , Houston ,TX 77083
Memo : ghi cứu trợ bão Hurricane Harvey
Chi phiếu, ghi Payable to : GHPGVNTN-HNHK

Nguyện hồi hướng công đức và cầu nguyện.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Phật Lịch 2561, Houston ngày 1 tháng 9 năm 2017
Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành
iáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ
(đã ký)
Tỳ kheo Thích Huyền Việt

 

 

Bản Sao kính trình :
– Hội Đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN Quốc Nội
– Hòa Thượng XLTV Văn Phòng 2 Viện Hóa Đạo GHPGVNTN “Ðể kính thẩm tường”
– Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế
– “Để kính nhờ phổ biến”
Hồ sơ lưu

 

 

TƯỜNG TRÌNH SINH HOẠT GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI TẠI HOA KỲ Ở NAM CALIFORNIA

Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ (GHPGVNTN-HN/HK) cùng Ban Hộ trì Tam Bảo Chùa Phật Quang đã tùy thuận cơ duyên tham gia các sinh hoạt sau đây trong cố gắng chung nhằm áp lực chính quyền Cộng Sản Việt Nam cải thiện nhân quyền, đặc biệt là trả tự do cho Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ bị giam cầm trên 40 năm từ hình thức tù đày, lưu xứ, và nay dưới hình thức quản chế tại Thanh Minh Thiền Viện ở Saigon.

1/ THAM VIẾNG BAN H TRÌ TAM BẢO CHÙA PHT QUANG :

Chiều ngày Thứ Năm 17/8/2017, Trưởng Ban HTTB và các thành viên đã có một buổi tiếp đón Hòa Thượng Thích Huyền Việt và Thượng Tọa Thích Trí Tịnh đến thăm hỏi và chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ với Dân Biểu Alan Lowenthal.

 

 

2/ GP GỠ DÂN BIỂU QUỐC HI HOA KỲ ALAN LOWENTHAL, ĐI DIN TIỂU BANG CALIFORNIA/ĐA HT 47 VÀ ĐỒNG CHỦ TCH CAUCUS CỦA QUỐC HI VỀ VIÊT NAM

Hôm Thứ Sáu 18/8/2017, do sự sắp xếp từ trước của GHPGVNTN/HN-HK, với sự hợp tác của Ban HTTB Chùa Phật Quang và sự giúp đỡ của Trợ Lý Dân Biểu, ông Lý Vĩnh Phong, Dân Biểu Hoa Kỳ Alan Lowenthal, Địa Hạt 47, California, vào lúc 4 giờ chiều, đã tiếp kiến phái đoàn gồm HT Thích Huyền Việt, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN/HN-HK, TT Thích Trí Tịnh, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ, Cư Sĩ Bác Sĩ Minh Phúc Trần Quốc Hưng, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Pháp Chế và Cư Sĩ Luật Sư Diệu Đức Nguyễn Thị Thùy Linh, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nhân Sự và Liên Lạc, cùng với Trưởng Ban và hai thành viên Ban HTTB. Buổi họp cũng có sự tham dự của Ông Trợ Lý Dân Biểu Lý Vĩnh Phong.

HT Thích Huyền Việt đã thay mặt Giáo Hội ngõ lời cảm tạ sự kiên định của Dân Biểu trên mặt trận tranh đấu cho nhân quyền, tự do dân chủ, và tôn giáo trên toàn thế giới, đặc biệt là nhân quyền tại Việt Nam, hơn nữa đã hết sức đặc biệt quan tâm đến Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ. HT Thích Huyền Việt cũng kêu gọi sự tiếp tục quan tâm của Dân Biểu, ngõ hầu gia tăng áp lực yêu cầu chính quyền Việt Nam thực sự cho người dân có quyền tự do dân chủ và tự do tôn giáo, đặc biệt chấp nhận cho Hòa Thượng Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ là một tù nhân lương tâm được tự do, không còn bị quản chế như trong hơn 40 năm qua.

 

 

Tiếp theo, Cư Sĩ Minh Phúc đã nêu lên hoàn cảnh của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống và đề nghị Dân Biểu Lowenthal bảo trợ cho Ngài trên cương vị là một tù nhân lương tâm và phải được trả tự do. Cư Sĩ Minh Phúc cũng yêu cầu một buổi điều trần tại Quốc Hội về tình trạng của GHPGVNTN tại Việt Nam và trường hợp của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống.

Đáp ứng với nguyện vọng của phái đoàn, Dân biểu Lowenthal đã :

– Đồng tình với việc bảo trợ Đức Tăng Thống trên cương vị là một tù nhân lương tâm.

– Đổng ý với một buổi điều trần tại Quốc Hội và sẽ liên hệ với Ủy Ban Nhân Quyền Tom Lantos của Quốc Hội.

– Hứa sẽ làm việc với Tân Đại Sứ Mỹ tại Việt Nam để yêu cầu chính quyền Việt Nam thỏa mãn nhu cầu chính đáng là phải trả tự do cho Đức Đệ Ngũ Tăng Thống.

 

 

Cuối cùng, Hòa Thượng Thích Huyền Việt đã lập lại lời bày tỏ lòng cám ơn sâu xa về các việc làm kiên trì cho nhân quyền và tôn giáo của Dân Biểu Lowenthal, cụ thể là cho Việt Nam và cho Đức Đệ Ngũ Tăng Thống. TT Thích Trí Tịnh cũng đã trao tặng cho Dân Biểu Lowenthal một bảng cảm tạ (plaque) làm lưu niệm.

Cuộc gặp gỡ chấm dứt lúc 4 giờ chiều cùng ngày sau khi phái đoàn chụp ảnh lưu niệm với vị Dân Biểu.

 

Check Also

Nhân sĩ, Yếu nhân thế giới ngỏ lời Tưởng mộ Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, ngày Ngài viên tịch

Đại lão Hoà thượng Thích Quảng Độ, Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo hội Phật giáo …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *