Home / Tài liệu / UBBVQLNVN & FIDH : Việt Nam vi phạm các Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hoá

UBBVQLNVN & FIDH : Việt Nam vi phạm các Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hoá

Download PDF

Báo cáo Phụ khuyết về sự thi hành Công Ước LHQ về các Quyền Kinh Tế, Xã Hội và Văn Hóa tại Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam :

 

Việt Nam vi phạm các Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hoá, Báo cáo Phụ khuyết về sự thi hành Công Ước LHQ về các Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hoá tại Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (FIDH & UBBVQLNVN)
Xem Tcbc của UBBVQLNVN (11.11.2014) : Tại LHQ ở Genève : Ông Võ Văn Ái phản bác bản Phúc trình về thực thi Công ước Quốc tế về các Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa tại Việt Nam do Phái đoàn Hà Nội phúc trình

Nghe Đài Phật giáo Việt Nam (14.11.2014) : Ông Võ Văn Ái phản biện Phái đoàn Hà Nội tại LHQ Genève

 

 

This post is also available in: English

Check Also

USCIRF: Tự do Tôn Giáo Việt Nam Đánh giá để Đưa vào Danh Sách các Quốc gia Đáng Tâm Đặc Biệt 10 năm sau khi Dỡ bỏ

Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế Hoa Kỳ (USCIRF):   This post is …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *