Home / Chưa được phân loại / Vừa ăn cướp vừa la làng

Vừa ăn cướp vừa la làng

Download PDF

Vừa qua, Nhà cầm qưyền Cộng sản đã đàn áp, ngăn chận không cho chư Tăng và Phật tử tổ chức Lễ Vu Lan Báo Hiếu theo truyền thống hằng năm tại chùa Giác Minh Đà Nẵng, làm chết bà Cụ thân mẫu của Sư cô Đồng Tâm, lại còn vu cáo nhà chùa vi phạm luật pháp và tuyên truyền dối gạt rằng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đã tự ý sáp nhập vào Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam do Nhà cầm quyền Cộng sản thành lập năm 1981 nên nay không còn nữa…

Vấn đề trung niên xuất gia, vãn niên xuất gia, cải gia vi tự… là những việc bình thường, hợp pháp, đã có từ xưa trong Phật giáo, nay Nhà cầm quyền Cộng sản lại ngang ngược, gọi việc đó là bất hợp pháp để lấy cớ đàn áp.

Vi phạm nhân quyền, đàn áp tôn giáo là bản chất của Cộng sản. Năm 2004, Hoa Kỳ đã từng đặt Việt Nam vào danh sách CPC (Countries of Particular Concern) các quốc gia đàn áp nhân quyền và tôn giáo trên thế giới cần quan tâm đặc biệt.

Đảng Cộng sản dùng chủ thuyết Mác-Lênin, vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo, tiến lên Xã hội chủ nghĩa là một trò lừa gạt vĩ đại ở thế kỷ 20. Gần nửa thế giới đã bị mắc lừa, sập bẫy, trong đó có Việt Nam.

Nhưng đến cuối thế kỷ 20 thì thế giới đã tỉnh ngộ. Liên Sô và các nước Cộng sản Đông Âu đã đồng loạt từ bỏ chủ thuyết này.

Cho đến nay, không một nhân vật đương quyền Cộng sản Việt Nam nào có thể trả lời được câu hỏi: “Mô hình Xã Hội chủ nghĩa là gì?”, nhưng vẫn tiếp tục lừa dối và dùng bạo lực, khủng bố, tù tội, đàn áp nhân dân để cố duy trì chế độ độc tài độc đảng quái ác này.

Năm 2006, Nghị Hội Châu Âu đã ký Quyết Định lên án các Đảng Cộng sản là phi nhân, gây tội ác với nhân loại.

Hoa Kỳ lập Đài tưởng niệm trên 100 triệu nạn nhân bị Cộng sản sát hại trên toàn thế giới. Trong đó Đảng Cộng sản Việt Nam cũng sát hại trên 1 triệu người.

Đảng Cộng sản chỉ dùng bạo lực để cướp chính quyền. Đảng Cộng sản chưa bao giờ được dân chúng bỏ phiếu và đắc cử trong một cuộc tranh cử với đảng phái nào một cách văn minh, hợp pháp.

Chủ thuyết vô thần, vô gia đình, vô tổ quốc, tiến tới thế giới đại đồng là chủ thuyết bán nước, không xem trọng cội nguồn tổ tiên dân tộc và nhất là cố tình tiêu diệt tôn giáo hoặc chỉ lợi dụng tôn giáo làm công cụ như lời Lênin đã nói: “Đảng phải thông qua tôn giáo để tập hợp và kiểm soát quần chúng”

Với một Nhà cầm quyền có chính sách, đường lối bán nước, đàn áp tôn giáo như vậy, làm sao chư Tăng, Ni, Phật tử chân chính và nhất là Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, một Giáo hội dân lập, kế thừa truyền thống 2000 năm giữ nước, dựng nước của chư Tổ, lại có thể gia nhập vào “Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam”, thành viên của Mặt Trận Tổ Quốc, một tổ chức chính trị ngoại vi của Đảng Cộng sản được.

Năm 1981, Nhà cầm quyền Cộng sản lập một danh sách, đóng con dấu giả, lấy danh nghĩa là phái đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, đi tham dự việc thành lập Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tại chùa Quán Sứ Hà Nội và tuyên truyền rằng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đã đồng ý sáp nhập vào Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam của Mặt Trận Tổ Quốc. Đó chỉ là một sự tuyên truyền lừa dối để lấy cớ đàn áp chư Tăng các chùa còn kiên trì lập trường gìn giữ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất truyền thống, không bán mình cho Cộng sản.

(Xin xem thêm bản “Nhận Định về những sai lầm tai hại của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với dân tộc và Phật giáo” của Hoà thượng Thích Quảng Độ, và tài liệu “Sự thật về việc thống nhất Phật giáo” của Đỗ Trung Hiếu, một cán bộ Cộng sản, là kiến trúc sư trong việc thành lập Giáo hội Nhà nước năm 1981 này sẽ rõ).

Việt Nam là một quốc gia mà hầu hết dân chúng đều theo tôn giáo. Đàn áp tôn giáo là huỷ diệt sức sống của dân tộc.

Thích Viên Định

 

 

Xem Tcbc của PTTPGQT (1/9/2011): Chùa Giác Minh ở Đà Nẵng tiếp tục bị phong tỏa – Công an Đà Nẵng vừa ăn cướp vừa la làng

Check Also

Phỏng vấn Thor Halvorssen, người thực hiện Video phỏng vấn Đức Tăng Thống tại Saigon

  Chương trình thứ Sáu 31-8-2018 – Phỏng vấn HT Thích Chí Viên về chuyến …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *