La démocratie étouffée,
Les voix de la dissidence vietnamienne

LA DÉMOCRATIE ÉTOUFFÉE —  Les voix de la dissidence vietnamienne tập hợp các bài viết dịch ra Pháp ngữ của Trần Độ, Phạm Quế Dương, Đỗ Trung Hiếu, Trần Khuê, Hoà thượng Thích Huyền Quang, Hoà thượng Thích Quảng Độ, đặc biệt Kiến nghị ngày 2-8-2002 của 21 nhân sĩ trí thức yêu cầu huỷ bỏ Nghị định 31/CP, và, Phúc trình về cuộc Điều tra xã hội học cuộc nổi dậy ở Thái Bình tháng 6 năm 1997 của Giáo sư Tương Lai.

 

— Sách dày 181 trang. Ti Hoa Kỳ & Canada, Giá : 15$US + 5$US bưu phí Ti Pháp và Âu châu, Giá 15 Euros, + 5 Euros bưu phí Chi phiếu đề tên Quê Mẹ gửi về địa chỉ : Quê Mẹ – 48 rue Parmentier 94450 Limeil Brévannes France

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “La démocratie étouffée,
Les voix de la dissidence vietnamienne”

Your email address will not be published. Required fields are marked *