Nhận định về những sai lầm tai hại của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Dân tộc và Phật giáo của HT. Thích Quảng Ðộ

$9.60

Cần đọc cuốn sách của HT. Thích Quảng Độ để huểu chính sách đàn áp Phật giáo từ 1945 đến nay ; để cò đủ tư liệu lịch sử về cuộc đàn áp quy mô ấy ; và để hiểu rõ đường lối dân tộc, họat động Từ bi độ thế và Trí tuệ khai phong của đạo Phật Việt Nam.

Vì cuốn sách này mà HT Thích Quảng Độ bị bắt tại Saigon ngày 4.1.1995 và bị giam gần 4 năm ở miền Bắc !

 

Sách dày 176 trang, lời giới thiệu của Võ Vãn Ái.

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Nhận định về những sai lầm tai hại của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Dân tộc và Phật giáo của HT. Thích Quảng Ðộ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *