Home / Tag Archives: LHQ (page 3)

Tag Archives: LHQ

Tại Hội đồng Nhân quyền LHQ ở Genève : Ông Võ Văn Ái tố cáo Hà Nội ngăn cản việc Giáo hội thăm viếng, chăm lo bệnh tình của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ

GENÈVE, 16.6.2017 (UBBVQLNVN) – Hội đồng Nhân quyền LHQ đang họp khoá thứ 35 tại Điện Quốc Liên ở Genève từ ngày 6 tháng 6 đến ngày 23 tháng 6 năm nay. Hàng trăm đại biểu các Quốc gia và tổ chức Phi Chính phủ từ khắp thế giới về …

Read More »

Tại LHQ ở Genève : Ông Võ Văn Ái tố cáo Phái đoàn Hà Nội che giấu những đàn áp người biểu tình tại Việt Nam

  GENÈVE, ngày 22.06.2016 (QUÊ MẸ) – Chiều ngày thứ tư, 22-6-2016, nhân danh Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền, ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam (VCHR), thành viên của Liên Đoàn đã trình bày một loạt đàn áp các xã …

Read More »

Bản thông cáo chung của Uỷ ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam và Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền về việc Uỷ ban CEDAW LHQ tố cáo sự vi phạm Quyền Phụ nữ ngày càng phổ biến tại Việt Nam

PARIS, ngày 30-7-2015 (UBBVQLNVN & FIDH) — Vừa qua, ngày 27-7-2015 tại khoá họp lần thứ 61 của Uỷ ban CEDAW LHQ, các chuyên gia LHQ thuộc Uỷ ban Xóa bỏ tất cả các Hình thức Phân biệt đối xử với Phụ nữ, tức Uỷ ban CEDAW, đã công bố …

Read More »

Đối diện với Phái đoàn Hà Nội tại LHQ Genève : Ông Võ Văn Ái vạch trần những vi phạm Quyền Phụ nữ tại Việt Nam

GENÈVE, 9 tháng 7 năm 2015 (UBBVQLNVN) — Vào lúc Uỷ ban Xóa bỏ tất cả các Hình thức Phân biệt đối xử với Phụ nữ (CEDAW) của LHQ xem xét Phúc trình của Việt Nam tại khoá họp lần thứ 61, ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Uỷ ban …

Read More »

[Đài Phật giáo Việt Nam – ngày 22.5.2015] Yệu cầu Tổng Thư ký LHQ can thiệp cho nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam

[Đài Phật giáo Việt Nam – ngày 22.5.2015] – Bản tin Uỷ ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam yêu cầu Tổng Thư Ký LHQ Ban Ki-moon can thiệp cho nhân quyền và Tự do Tôn giáo tại Việt Nam & Những văn kiện lịch sử của Đức Cố …

Read More »