Home / Tag Archives: NED

Tag Archives: NED

Phỏng vấn ông Carl Gershman

Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế (PTTPGQT) : Xin chào ông Carl Gershman. Ông là Chủ tịch Sáng hội Quốc gia hỗ trợ Dân chủ (National Endowment for Democracy, Hoa Kỳ), đồng thời là một trong những nhân vật quốc tế khởi xướng Phong trào Dân chủ Thế giới. Khi …

Read More »