Home / Diễn Đàn / Góp ý kiến

Góp ý kiến

Suy Nghĩ Từ Một Chuyến Trở Về

Thời gian gần đây dư luận trong và ngoài nước đã nổ ra sự tranh cãi về chuyến trở về của Thiền sư Nhất Hạnh : người ủng hộ thì ca ngợi chuyến trở về của phái đoàn phật giáo Làng Mai như một biểu hiện của chính sách tự do …

Read More »

TRÔNG ÐỢI
ÐỖ THÁI NHIÊN

Như vậy là mùa Xuân năm Ất Dậu đã gần tàn. Thế nhưng với tấm lòng yêu thương vô hạn đối với đồng bào Việt Nam, Hòa-Thuợng Thích-Quảng-Ðộ Viện-Truởng Viện Hóa Ðạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất vẫn mong ước : “Làm sao cho Xuân qua rồi mà …

Read More »

NHUỆ HỒNG NÓI VỚI NHẤT HẠNH

LỜI DẪN Thiền Sư Nhất Hạnh đối với chúng tôi là chỗ thân tình. Các em trai và em dâu tôi đều tình nguyện xung vào ban phát hành và phổ biến tác phẩm của Thầy. Các văn hữu và chiến hữu thân thiết nhất của tôi như Tịnh Liên …

Read More »

Nhất hạnh hữu thất…

Nhất hạnh hữu thất, bách hạnh câu khuynh (một nết mà hỏng thì trăm nết ngã theo), đó là lời của ông Thái Công được chép lại trong thiên Chính kỷ (giữ mình cho ngay thẳng) quyển Minh tâm bảo giám (tấm gương báo để soi sáng lòng người). Nghĩa …

Read More »

Bức thư ngỏ gửi thầy Thích-Nhất-Hạnh

Sau lá thư ngỏ chúng tôi viết gửi thầy , cũng như đọc nhiều bài viết khác trên internet nói về chuyến trở lại Việt Nam của thầy và tăng thân Làng Mai. Chúng tôi đã không có ý định trở lại vấn đề nữa. Nhưng đọc bản tin viết …

Read More »