Home / Diễn Đàn / UBBVQLNVN

UBBVQLNVN

Vo Van Ai speaking at the CERD

Phát biểu của ông Võ Văn Ái trình bày bản Báo cáo phản biện trước Ủy ban Công ước Chống phân biệt chủng tộc tại LHQ ở Genève

  Thưa ông Chủ tịch, Ủy ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam, thành viên Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền, lo lắng trước tình trạng vi phạm nghiêm trọng các quyền đối với dân tộc thiểu số và tôn giáo tại Việt Nam. Tham gia ký kết Công …

Read More »