Home / Tin tức / Thông cáo báo chí (page 20)

Thông cáo báo chí

Hướng về Ngày Phật Đản của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ tại chùa Liên Hoa, thành phố Houston, Hoa Kỳ — Những thông tin cần thiết khi về tham dự Đại lễ Phật Đản — Phiếu ghi danh tham dự Phật Đản — Thành phần Ban Tổ chức Đại lễ Phật Đản

PARIS, ngày 14.4.2016 (PTTPGQT) – Hoà thượng Thích Huyền Việt, Xử lý Thường vụ Văn phòng II Viện Hoá Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) vừa gửi đến Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế để phổ biến Lời kêu gọi Hướng Về Ngày Phật Đản, …

Read More »

Kính xin Đồng bào Phật tử và Đồng bào các giới ký tên vào Thỉnh Nguyện Thư gửi Tổng Thống Obama nhân chuyến Tổng Thống công du Việt Nam cuối tháng 5 sắp tới — Câu Chuyện Cuối Tuần về Nhân Quả

PARIS, ngày 13.4.2016 (PTTPGQT) – Ngày 21 tháng 3 vừa qua, Bác sĩ Minh Phúc Trần Quốc Hưng, một Huynh trưởng Gia Đình Phât tử Việt Nam tại thành phố Dallas, Hoa Kỳ, trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) dưới quyền lãnh đạo của Đức …

Read More »

Báo trình cứu trợ tại các tỉnh Kontum, Khánh Hoà, Ninh Thuận của Tổng vụ Từ Thiện Xã hội Viện Hoá Đạo — Ông Tham tán Chính trị Toà Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ gọi điện ra Huế Ông Lê Công Cầu, Tổng Thư ký Viện Hoá Đạo GHPGVNTN

PARIS, ngày 7.4.2016 (PTTPGQT) – Viện Hoá Đạo vừa chuyển sang Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế để phổ biến bản Báo trình của Hoà thượng Thích Nguyên Lý, về công tác cứu trợ tại ba tỉnh Kontum, Khánh Hoà, Ninh Thuận, và Tường trình về cuộc viếng thăm …

Read More »

Quyền Tự do Ngôn luận và Quyền được Biết bị thắt chặt thêm với sự phê chuẩn của Quốc hội về Luật Báo chí sửa đổi và Luật được Thông tin

PARIS, ngày 6.4.2016 (UBBVQLNVN) — Luật Báo chí sửa đổi và Luật mới cho phép tiếp cận thông tin, được Quốc hội thông qua trong khoá họp ngày 5 và 6-4-2016 với đa số đại biểu (89,5% và 97,5% cho 2 luật), tăng cường vũ khí pháp luật để giết …

Read More »

Gia Đình Phật tử Nguyên Thiều mời Họp Khẩn về vụ Sư Trú trì Chùa Như Lai, Thích Chánh Lạc, đóng cửa Đoàn quán không cho sinh hoạt — Tâm Thư của hai Huynh trưởng Gia Đình Phật tử gửi ông Mai Xuân Châu theo gương Sư Giác Đẳng bán Niệm Phật Đường Huyền Quang ở thành phố Sacramento, California, Hoa Kỳ

PARIS, ngày 30.3.2016 (PTTPGQT) – Gia Đình Phật Tử Việt Nam (GĐPTVN) là tổ chức trẻ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) ra đời đầu thập niên 40 thế kỷ trước tại Huế trong phong trào Chấn hưng Phật giáo khởi từ những năm 20. Thoạt …

Read More »

Trả lời chung về một người tên Phạm Anh Cường vu khống Chủ tịch Uỷ ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam

PARIS, ngày 23.3.2016 (UBBVQLNVN) – Mấy ngày qua, chúng tôi nhận được nhiều điện thoại khắp nơi cũng như Email của đồng bào các giới tỏ vẻ ngạc nhiên về việc một người mang tên Phạm Anh Cường nhân danh cái gọi là “Nhóm Phật tử Châu Âu” viết “THƯ …

Read More »

Câu Chuyện Cuối Tuần : Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đi về đâu ? — Thông tư về việc tổ chức Đại hội Bất thường Liên Đoàn Cựu Huynh trưởng và Đoàn sinh Gia Đình Phật tử : hai ngày 13-14 tháng 5 năm 2016 tại chùa Liên Hoa, thành phố Houston, Hoa Kỳ

PARIS, ngày 19.3.2016 (PTTPGQT) – “Câu Chuyện Cuối Tuần” là một đề mục của Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh về trong nước, trình bày vấn đề Phật Pháp & Thời luận, phát thanh mỗi thứ sáu hàng tuần, do ký giả Triều Thanh phụ trách. Hôm nay xin …

Read More »

Quyết định cung thỉnh Hoà thượng Thích Toàn Lạc làm Tân Trú trì chùa Kim Quang, Huế — Câu Chuyện Cuối Tuần về Mười Hai Nhân duyên

PARIS, ngày 16.3.2016 (PTTPGQT) – Viện Hoá Đạo vừa gửi đến Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế để phổ biến Quyết Định số 03.16 ký ngày 12-3-2016 về vệc miễn nhiệm chức vụ trú trì của Hoà thượng Thích Thiện Hạnh và cung thỉnh Hoà thượng Thích Toàn Lạc …

Read More »