Home / Đài Phật giáo Việt Nam / Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 18.1.2013

Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 18.1.2013

Download PDF

 

 

Bản Tin Trong Tuần với bức thư của Hòa thượng Thích Viên Định, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, chỉ thị việc xử lý các tác giả “Phật tử” viết bài đánh phá, xuyên tạc GHPHVNTN, và Thông bạch của Chủ tịch Văn phòng II Viện Hóa Đạo, Hòa thượng Thích Chánh Lạc, về những bài viết xuyên tạc, đánh phá GHPGVNTN của hai ông Bảo Quốc Kiếm và Phạm Hoàng Vương & Nghe Đạo Từ của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ gửi Đại hội Bất thường của GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ về tình trạng phân hóa Cộng đồng Phật giáo là mục tiêu mà Nghị quyết 36 của Nhà cầm quyền Cộng sản công bố tháng Tư.

Để thu, bấm vào đây : .

Để nghe, bấm vào dưới đây :

Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *