Home / Đài Phật giáo Việt Nam / Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 1.2.2013

Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 1.2.2013

Download PDF

 

 

Bản Tin Trong Tuần về 3 Tổ chức Nhân quyền Quốc tế viết thư cho Hà Nội về vụ bắt cóc Blogger Lê Anh Hùng đưa vào Trại Tâm Thần & Tưởng niệm Nhà Văn Hoàng Tiến vừa qua đời, một trong những nhân sĩ đất Thăng Long cất tiếng đòi dân chủ đa nguyên đầu thập niên 2000 đáp ứng Lời Kêu gọi Dân chủ của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ.

Để thu, bấm vào đây : .

Để nghe, bấm vào dưới đây :

Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *