Home / Đài Phật giáo Việt Nam / Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 29.3.2013

Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 29.3.2013

Download PDF

 

 

Nghe 3 Tổ chức Nhân quyền Quốc tế, Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ, Liên Đoàn Cựu Huynh trưởng lên tiếng phản đối vụ Công an thẩm vấn, hăm dọa Huynh trưởng Lê Công Cầu & Nghe Phần I bài “Tâm sự giữa Đất và Trời” của Htr Lê Công Cầu gửi Đại tá Lê Việt Hà, Trưởng Công an Thành phố Huế.

Để thu, bấm vào đây : .

Để nghe, bấm vào dưới đây :

Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *