Home / Đài Phật giáo Việt Nam / Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 7.6.2013

Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 7.6.2013

Download PDF

 

 

Bản Tin Trong Tuần về Phái đoàn Quốc hội Anh bị Hà Nội cấm đến thăm Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, Tường trình lễ Phật Đản tại Huế, và tin Huynh trưởng Trần Đình Minh truy tố ô. Liên Thành về tội vu cáo vô bằng & Phỏng vấn Dân biểu Quốc hội Châu Âu Marco Pannella về việc Hà Nội cấm ông nhập cảnh Saigon để đến vấn an Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ.

Để thu, bấm vào đây : .

Để nghe, bấm vào dưới đây :

Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *