Home / Đài Phật giáo Việt Nam / Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 19.7.2013

Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 19.7.2013

Download PDF

 

 

Nghe bức thư của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ gửi Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama nhân cuộc gặp gỡ Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ngày 25.7 sắp tới & Đại lão Hòa thượng Thích Tâm Châu, một nhân chứng sống của cuộc đấu tranh cho bình đẳng tôn giáo năm 1963, phát biểu về cuộc tự thiêu cao cả của Bồ Tát Thích Quảng Đức ngày 11.6.1963 tại Saigon. Và nghe một số cảm tưởng của người dân khi được tin Đức cố Tăng Thống Thích Huyền Quang viên tịch năm 2008.

Để thu, bấm vào đây : .

Để nghe, bấm vào dưới đây :

Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *