Home / Đài Phật giáo Việt Nam / [Đài Phật giáo Việt Nam – ngày 12.12.2014] Dallas và Houston gây quỹ mua chùa Phật Quang thu được gần 500 nghìn Mỹ kim

[Đài Phật giáo Việt Nam – ngày 12.12.2014] Dallas và Houston gây quỹ mua chùa Phật Quang thu được gần 500 nghìn Mỹ kim

Download PDF

 

 

Lá Thư Tuần thứ 9 về Tâm Công, Ý nghĩa của những con số, và suy tư về việc tạo mãi chùa Phật Quang ở Nam California & Phóng sự hai buổi Gây Quỹ tại thành phố Dallas và Houston thuộc tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, mà thành quả thu được gần 500 nghìn Mỹ kim.

Để thu, bấm vào đây : .

Để nghe, bấm vào dưới đây :

Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *