Home / Đài Phật giáo Việt Nam / [Đài Phật giáo Việt Nam – ngày 26.12.2014] Những hoạt động quốc tế trong năm 2014

[Đài Phật giáo Việt Nam – ngày 26.12.2014] Những hoạt động quốc tế trong năm 2014

Download PDF

 

 

Mục “NHỮNG HOẠT ĐỘNG QUỐC TẾ TRONG NĂM 2014” qua các Lời phát biểu của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, Huynh trưởng Lê Công Cầu, Cư sĩ Võ Văn Ái va Ông Heiner Bielefeldt, Báo cáo viên LHQ Đặc nhiệm tự do Tôn giáo hay Tín ngưỡng.

Để thu, bấm vào đây : .

Để nghe, bấm vào dưới đây :

Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *