Home / Đài Phật giáo Việt Nam / [Đài Phật giáo Việt Nam – ngày 30.1.2015] Hội thảo Nhân quyền tại chùa Phật Quang 7/2/2015 & Lá Thư tuần 12

[Đài Phật giáo Việt Nam – ngày 30.1.2015] Hội thảo Nhân quyền tại chùa Phật Quang 7/2/2015 & Lá Thư tuần 12

Download PDF

 

 

Bản Tin Trong Tuần về Lễ An vị Phật, Hội thảo Nhân quyền, Họp báo tại chùa Phật Quang, thành phố Hungtington Beach, Nam California ngày 7/2/2015, và Tiệc Gây Quỹ Yểm trợ Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế tại Nhà hàng Kim Sơn, thành phố Houston, Texas, ngày 22/3/2015 & Lá Thư tuần thứ 12 về Hội thảo Nhân quyền, và Mục “Thế giới Ủng hộ Chúng ta”.

Để thu, bấm vào đây : .

Để nghe, bấm vào dưới đây :

Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *