Home / Đài Phật giáo Việt Nam / [Đài Phật giáo Việt Nam – ngày 10.4.2015] Mục “Thế Giới Ủng Hộ Chúng Ta” và “Mục Đọc Truyện”

[Đài Phật giáo Việt Nam – ngày 10.4.2015] Mục “Thế Giới Ủng Hộ Chúng Ta” và “Mục Đọc Truyện”

Download PDF

 

 

Bản tin Viện Hoá Đạo trong nước cứu trợ đồng bào ở Tây Nguyên & Mục “Thế giới Ủng Hộ Chúng Ta” tường thuật lễ trao Giải Đặc biệt Quốc tế về Tự Do của Ý Đại Lợi trao tặng ông Võ Văn Ái, và “Mục đọc truyện” qua bài Chùa trích từ sách Gọi Thầm Giữa Paris của Thi Vũ.

Để thu, bấm vào đây : .

Để nghe, bấm vào dưới đây :

Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *