Home / Đài Phật giáo Việt Nam / [Đài Phật giáo Việt Nam – ngày 17.4.2015] Thắng kiện Liên Âu & Con Tàu Đảo Áng Sáng vớt Người Vượt Biển

[Đài Phật giáo Việt Nam – ngày 17.4.2015] Thắng kiện Liên Âu & Con Tàu Đảo Áng Sáng vớt Người Vượt Biển

Download PDF


Bản tin Uỷ ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam thắng kiện Liên Âu vì không chịu đặt vấn đề nhân quyền khi thương thảo với Hà Nội & 36 năm sau, ông Võ Văn Ái nhắc lại sự kiện Tàu Đảo Ánh Sáng ra Biển Đông vớt Người Vượt Biển năm 1978 qua bài viết đăng trên Tạp chí Hoa Kỳ World Affairs.
Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *