Home / Đài Phật giáo Việt Nam / [Đài Phật giáo Việt Nam – ngày 10.7.2015] Tưởng niệm 7 năm ngày Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang ra đi

[Đài Phật giáo Việt Nam – ngày 10.7.2015] Tưởng niệm 7 năm ngày Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang ra đi

Download PDF

 

 

Bản tin ngắn Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam hoạt động tại LHQ Genève & Phần 1 chương trình Tưởng niệm 7 năm ngày Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang ra đi.

Để thu, bấm vào đây : .

Để nghe, bấm vào dưới đây :

Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *