Home / Đài Phật giáo Việt Nam / [Đài Phật giáo Việt Nam – ngày 29.1.2016] Thành phần Ban Chỉ đạo Viện Hóa Đạo và các Đại diện Miền nhiệm kỳ mới

[Đài Phật giáo Việt Nam – ngày 29.1.2016] Thành phần Ban Chỉ đạo Viện Hóa Đạo và các Đại diện Miền nhiệm kỳ mới

Download PDF

 

 

Thành phần Ban Chi đạo Viện Hoá Đạo và các Ban Đại diện Miền, nhiệm kỳ mới, do Giáo chỉ số 16 của Đức Tăng Thống ban hành & Mục “Câu Chuyện Cuối Tuần” ký giả Triều Thanh phỏng vấn Cư sĩ Võ Văn Ái về Bốn Ân lớn.

Để thu, bấm vào đây : .

Để nghe, bấm vào dưới đây :

Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *