Home / Đài Phật giáo Việt Nam / [Đài Phật giáo Việt Nam – ngày 19.2.2016] Lễ Tiểu Tường Cố Đại lão HT Thích Như Đạt tại Huế — Bác sĩ Trần Quốc Hưng đọc Thư Chúc Xuân của Sư Giác Đẳng

[Đài Phật giáo Việt Nam – ngày 19.2.2016] Lễ Tiểu Tường Cố Đại lão HT Thích Như Đạt tại Huế — Bác sĩ Trần Quốc Hưng đọc Thư Chúc Xuân của Sư Giác Đẳng

Download PDF

 

 

Lễ Tiểu Tường Cố Đại lão Hoà thượng Viện trưỡng Viện Hoá Đạo Thích Như Đạt tại Huế – Bác sĩ Trần Quốc Hưng đọc Thư Chúc Xuân của Sư Giác Đẳng & Lời chúc Tết của quý vị Phật tử hải ngoại.

Để thu, bấm vào đây : .

Để nghe, bấm vào dưới đây :

Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *