Home / Đài Phật giáo Việt Nam / [Đài Phật giáo Việt Nam – ngày 15.4.2016] Bình luận về Luật Tiếp cận Thông tin, tức Quyền Được Biết – Câu Chuyện Cuối Tuần về 2 chữ Thiện va Ác

[Đài Phật giáo Việt Nam – ngày 15.4.2016] Bình luận về Luật Tiếp cận Thông tin, tức Quyền Được Biết – Câu Chuyện Cuối Tuần về 2 chữ Thiện va Ác

Download PDF

Thỉnh Nguyện Thư gửi Tổng Thống Obama nhân chuyến công du Việt Nam yêu cầu lên tiếng cho Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ và Tự do Tôn giáo — Bình luận về Luật Tiếp cận Thông tin, tức Quyền Được Biết & Câu Chuyện Cuối Tuần về hai chữ Thiện và Ác.

Để nghe, bấm vào dưới đây :

Đài Phật giáo Việt Nam phát về Việt Nam tại làn sóng ngắn 31 thước, 9930 Ki lô Hertz từ 19 giờ đến 19 giờ 30 mỗi tối thứ Sáu. Kính mong quý thính giả hoan hỉ viết thư về Đài cho biết tình hình bắt đài có trở ngại, hay khó khăn gì không, để Đài kíp hoàn thiện.

Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *