Home / Đài Phật giáo Việt Nam / [Đài Phật giáo Việt Nam – 6.5.2016] 40 năm GHPGVNTN dưới chế độ Cộng sản, bài viết của Cư sĩ Võ Văn Ái

[Đài Phật giáo Việt Nam – 6.5.2016] 40 năm GHPGVNTN dưới chế độ Cộng sản, bài viết của Cư sĩ Võ Văn Ái

Download PDF

 

 

Tin Uỷ hội Hoa Kỳ Bảo vệ Tự do Tôn giáo Trên Thế giới đề nghị đặt Việt Nam vào Danh sách CPC, và Tin Đại lễ Phật Đản tại Chùa Liên Hoa, thành phố Houston, ngày 14-15 tháng & 40 năm GHPGVNTN dưới chế độ Cộng sản, bài viết của Cư sĩ Võ Văn Ái trên Đài BBC, và Ca sĩ Phượng Mai hát bài thơ “Đất Nước Mình Ngộ Quá Phải Không Anh” của Cô giáo Trần Thị Lam.

Để thu, bấm vào đây : .

Để nghe, bấm vào dưới đây :

Đài Phật giáo Việt Nam phát về Việt Nam tại làn sóng ngắn 31 thước, 9930 Ki lô Hertz từ 19 giờ đến 19 giờ 30 mỗi tối thứ Sáu. Kính mong quý thính giả hoan hỉ viết thư về Đài cho biết tình hình bắt đài có trở ngại, hay khó khăn gì không, để Đài kíp hoàn thiện.

Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *