Home / Đài Phật giáo Việt Nam / [Đài Phật giáo Việt Nam – 20.5.2016] Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ ban lời Thông điệp Phật Đản 2640

[Đài Phật giáo Việt Nam – 20.5.2016] Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ ban lời Thông điệp Phật Đản 2640

Download PDF

 

 

Tường thuật Đại lễ Phật Đản 2640 tại chùa Liên Hoa ở Thành phố Houston, Hoa Kỳ, do Văn Phòng II Viện Hóa Đạo và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ tổ chức — Thông điệp Phật Đản của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ & Các lời phát biểu của HT Thích Huyền Việt, TT Thích Trí Quảng, Thị trưởng thành phố Houston Sylvester Turner, Nghị viên thành phố Stephen Le, Cư sĩ Võ Văn Ái, và Luật sư Trần Thị Minh Tâm thuộc Tổ hợp Luật sư The Tammy Tran Law Firm.

Để thu, bấm vào đây : .

Để nghe, bấm vào dưới đây :

Đài Phật giáo Việt Nam phát về Việt Nam tại làn sóng ngắn 31 thước, 9930 Ki lô Hertz từ 19 giờ đến 19 giờ 30 mỗi tối thứ Sáu. Kính mong quý thính giả hoan hỉ viết thư về Đài cho biết tình hình bắt đài có trở ngại, hay khó khăn gì không, để Đài kíp hoàn thiện.

Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *