Home / Đài Phật giáo Việt Nam / [Đài Phật giáo Việt Nam – 27.5.2016] 8 Thượng Nghị sĩ và Dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ thư cho Tổng Thống Obama

[Đài Phật giáo Việt Nam – 27.5.2016] 8 Thượng Nghị sĩ và Dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ thư cho Tổng Thống Obama

Download PDF

 

 

Thư của 8 Thượng Nghị sĩ và Dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ gửi Tổng Thống Obama yêu cầu can thiệp trả tự do cho Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ — Phỏng vấn Dân biểu Hoa Kỳ Capuano về bức thư nói trên & Ký giả Dương Phục phỏng vấn ông Võ Văn Ái về sự tranh chấp giữa hai ngôi chùa Liên Hoa của Hoà thượng Thích Huyền Việt và chùa Pháp Luân của Sư Giác Đẳng tại Tp Houston.

Để thu, bấm vào đây : .

Để nghe, bấm vào dưới đây :

Đài Phật giáo Việt Nam phát về Việt Nam tại làn sóng ngắn 31 thước, 9930 Ki lô Hertz từ 19 giờ đến 19 giờ 30 mỗi tối thứ Sáu. Kính mong quý thính giả hoan hỉ viết thư về Đài cho biết tình hình bắt đài có trở ngại, hay khó khăn gì không, để Đài kíp hoàn thiện.

Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *