Home / Tin tức / Thông cáo báo chí / Tin PTTPGQT / Ban Đại diện GHPGVNTN Thừa thiên – Huế báo cáo Phật sự trong năm 2012

Ban Đại diện GHPGVNTN Thừa thiên – Huế báo cáo Phật sự trong năm 2012

Download PDF

PARIS, ngày 29.1.2013 (PTTPGQT) – Viện Hóa Đạo vừa gửi sang Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế để phổ biến bản Báo cáo Phật sự trong năm 2012 vừa qua của Ban Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) tỉnh Thừa thiên – Huế, do Hòa thượng Thích Thiện Tánh, Chánh Thư ký Ban Đại diện phúc trình.

Sau đây là toàn văn Bản Báo cáo :

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
BAN ĐẠI DIỆN GIÁO HỘI THỪA THIÊN – HUẾ
VP : Chùa Phước Thành
số 360 Phan Chu Trinh – Huế, ĐT : (054) 3821122


Phật lịch 2556
Số : 010/BĐD/TTH/BC
BẢN BÁO CÁO
Tổng Kết Phật Sự Cuối Năm
Của Ban Đại Diện GHPGVNTN tỉnh Thừa Thiên – Huế

Kính gửi :
– Hòa thượng Thích Viên Định – Viện Trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN
– Ban chỉ đạo Viện Hóa Đạo GHPGVNTN

Kính bạch Hòa Thượng,

Để đánh giá và nhận định một năm qua tình hình sinh hoạt của Ban Đại Diện GHPGVNTN Thừa Thiên Huế. Nhân dịp cuối năm, toàn thể Ban Đại diện tỉnh Thừa Thiên – Huế, đã có buổi họp tổng kết trong năm tại văn phòng chùa Phước Thành, ngày 27/12/Nhâm Thìn (08/01/2013).

Kính trình lên Hòa Thượng tình hình Phật sự trong năm 2012 với nhiều sinh hoạt như sau :

I. Phân bố công việc Ban Đại Diện :

Hằng năm, Ban Đại Diện đều tổ chức những buổi họp luận bàn các Phật sự : Đầu năm, Lễ Phật Đản, Lễ Thọ An Cư, Lễ Vu Lan, Tự Tứ và Bố tát tụng giới, thuyết giảng của chư Tăng và mọi công chuyện Phật sự khác có tính bất thường.

II. Đặc ủy Nghi lễ :

1/ Mùa Phật Đản phật lịch 2556

Mùa Phật đản Phật lịch 2556, Ban Đại Diện GHPGVNTN Thừa Thiên Huế đã trang nghiêm tổ chức Đại Lễ Phật Đản Phật lịch 2556, tại Tổ Đình Quốc Ân Huế. Và đã được báo cáo cụ thể trong Bản Tường Trình Đại Lễ Phật Đản Phật lịch 2556, số : 005/BĐD/TTH/BTT.

2/ An cư kiết hạ và lễ Tự Tứ :

– Mùa An cư năm nay, chư tăng ghi danh thọ an cư gồm 21 chùa trong đó có 106 Tỳ Kheo, 52 Sa Di. Tổng cộng : 158 vị.

Cung thỉnh Hòa Thượng Thích Như Đạt, Phó Viện Trưởng kiêm Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự GHPGVNTN làm luật sư y chỉ cho chư Tăng trong mùa An cư như mọi năm.

– Lễ Tự Tứ và Vu Lan được long trọng tổ chức tại giới trường Linh Quang, như trong Thư Trình về tổ chức Lễ Tự Tứ và Vu Lan, số : 009/BĐD/TTH/TT đã trình lên Hòa Thượng Viện Trưởng.

– Đảnh lễ và tưởng niệm các ngày húy nhật của các đức Tăng Thống như :
– Đức đệ nhất Tăng Thống, ngày 22/01 tại Chùa Tường Vân.
– Đức đệ nhị Tăng Thống, ngày 05/01 tại Chùa Thuyền Tôn.
– Đức đệ tam Tăng Thống, ngày 21/03 tại Chùa Linh Mụ.
– Cố Hoà Thượng Thích Thiện Minh, ngày 15/9 tại Chùa Thuyền Tôn.

– Đặc biệt năm nay, Ban Đại diện Thừa Thiên – Huế đã kết hợp với Hội đồng Lưỡng Viện tổ chức thành công Lễ Tưởng niệm và Thọ tang đức Phó Tăng Thống GHPGVNTN tại tổ đình Quốc Ân vào ngày 29/10/Nhâm Thìn (12/12/2012).

III. Đặc ủy Thanh niên : (Có đính kèm văn bản riêng)

IV. Đặc ủy Giáo Dục :

Năm nay, là năm cuối cấp của Lớp Trung Đẳng và Sơ Đẳng học tại chùa Phước Thành. Năm tới sẽ khai khóa mới Cao Đẳng năm I, Trung Đẳng và Sơ Đẳng. Ban Đại Diện đang duy trì 4 lớp học, cho 3 cấp. Cao đẳng năm IV và Cao Đẳng năm I học tại chùa Kim Quang, Trung Đẳng và Sơ Đẳng học tại chùa Phước Thành

V. Đặc ủy Từ thiện Xã hội :

VI. Đặc ủy Tài chánh :

Ban Đại Diện Thừa Thiên Huế không có quỹ tài chính chính thức, mọi chi phí sinh họat cũng như chi phí cho các buổi lễ đều được đóng góp từ các chùa trực thuộc và phật tử.

VII. Đặc ủy Hoằng pháp :

Tiếp tục duy trì mỗi nửa tháng, trước mỗi giờ Bố tát tụng giới, chư tăng đều tổ chức thuyết giảng cho hàng Phật tử tại gia, thọ Thập thiện giới và Bồ tát giới. Và tổ chức thuyết giảng tại các đạo tràng trực thuộc GHPGVNTN tỉnh Thừa Thiên Huế.

VIII. Đặc ủy Cư Sĩ :

– Liên kết và triển khai tổ chức các khóa tu học cho các đạo tràng trực thuộc GHPGVNTN như : Chúng thập thiện và Bồ tát, Đạo tràng các chùa như : Kim Quang, Phước Thành, Phước Hải, Bảo Quang, Long Quang, Quốc Ân, Phước Nguyên.

Kính bạch Hoà Thượng.

Nhìn chung mọi công tác Ban Đại Diện Thừa Thiên – Huế đều nằm dưới con mắt dòm ngó, theo dõi của nhà cầm quyền Thừa Thiên, nhưng Tăng Ni và Phật tử tại tỉnh nhà, với tinh thần trung kiên với Giáo Hội, một lòng lấy lý tưởng đạo pháp và dân tộc của GHPGVNTN làm kim chỉ nam cho mọi sinh hoạt Phật sự, nên dù có bị đàn áp, khủng bố, bắt bớ thì chúng con vẫn không sờn lòng, thối chí, quyết tâm thực hiện mọi công tác Phật sự mà Đức Đệ Ngũ Tăng Thống và Hội đồng Lưỡng Viện giao phó.

Chúng con kính trình lên Hòa thượng Viện trưởng Viện Hòa Đạo GHPGVNTN.

Huế, ngày 15 tháng 01 năm 2013
TM Ban Đại Diện
GHPGVNTN tỉnh Thừa Thiên Huế
Chánh Thư Ký
(đã ấn, ký)
Tỳ Kheo THÍCH THIỆN TÁNH

Check Also

Bài 1: Cơ sở Quê Mẹ và Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế trả lời chung về âm mưu phá hoại cuộc đấu tranh cho Nhân quyền và Tự do Tôn giáo của hai Dư Luận viên Thục Vũ — Ý Dân

  PARIS, ngày 9 tháng Giêng năm 2019 (PTTPGQT & VCHR) — Thời gian qua, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *