Home / Tin tức / Thông cáo báo chí / Tin PTTPGQT / Báo cáo sinh hoạt Gia Đình Phật tử Việt Nam 3 tháng đầu năm 2016

Báo cáo sinh hoạt Gia Đình Phật tử Việt Nam 3 tháng đầu năm 2016

Download PDF

PARIS, ngày 27.4.2016 (PTTPGQT) – Gia Đình Phật tử Vụ thuộc Viện Hoá Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) vừa gửi đến Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế để phổ biến bản Báo cáo Sinh hoạt Gia Đình Phật tử Việt Nam (GĐPTVN) trong ba tháng đầu năm 2016.

Trước hoàn cảnh khó khăn, sách nhiễu, ngăn cản mọi sinh hoạt của GHPGVNTN trong nước, nhưng tổ chức trẻ của GHPGVNTN là Gia Đình Phật tử vẫn cố gắng vượt mọi gian khó để bảo vệ pháp lý lịch sử của tổ chức, giáo dục con em theo giáo lý từ bi, cứu khổ của đạo Phật. Mong mỏi đồng bào Phật tử nói chung, và các Anh Chị Em Huynh trưởng Gia Đình Phật tử ở hải ngoại nói riêng, quan tâm hậu thuẫn nỗ lực của ACE Huynh trưởng quốc nội. Sau đây là toàn văn bản Báo cáo sinh hoạt 3 tháng đầu năm 2016 :

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
VIỆN HÓA ĐẠO
TỔNG VỤ THANH NIÊN


GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM
BI TRÍ DŨNG


Phật lịch 2559
Số 05.16/BHD/TR.Ư
ĐÚC KẾT SINH HOẠT
3 THÁNG ĐẦU NĂM 2016
CỦA GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM
————————-

TRƯỞNG BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

Kính thượng trình Đức Tăng Thống GHPGVNTN thẩm tường
Kính trình Chư Tôn Đức Hội Đồng Lưỡng Viện kính tường
Hòa Thượng Viện Trưởng VHĐ kiêm Tổng Vụ Trưởng
Tổng Vụ Thanh Niên kính tường
Hòa Thượng XLTV/VPII/VHĐ kính tường
GS Giám Đốc PTTPGQT kính tường và kính phổ biến

Kính bạch Chư Tôn Đức.

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất càng ngày càng đối diện với những khó khăn từ phía Chính Quyền, do vậy Gia Đình Phật Tử Việt Nam luôn luôn mang cùng cảnh ngộ.

Các thế hệ Thanh Thiếu Nhi phải có những sinh hoạt tâm linh để củng cố một nền Đạo Đức Dân Tộc đã bị xói mòn, thế nhưng Gia Đình Phật Tử Việt Nam không thể phát huy mục tiêu của mình sau 75 năm tồn tại, không được Hội Họp, không được Sinh Hoạt Cộng Đồng, không được tự do Tìm Kiếm Thông Tin, không có Tự Do Ngôn Luận như Hiến Pháp qui định.

Trước tình thế ấy, lời dạy của Đức Đệ Tam Tăng Thống Thích Đôn Hậu : “Họ không cho tập trung đông người thì mình tập trung ít người, cứ mỗi nơi một ít, ắt trở thành đông”, phương châm ấy đã chỉ đạo cho sinh hoạt Gia Đình Phật Tử Việt Nam. Tùy hoàn cảnh từng địa phương, Ban Hướng Dẫn Trung Ương đã yêu cầu các Ban Hướng Dẫn thực thi kế hoạch 3 tháng đầu năm 2016 như sau :

I/ TẠI TRUNG ƯƠNG

A/. CỦNG CỐ NHÂN SỰ :

Để điều hành sinh hoạt chung, Thường Vụ Ban Hướng Dẫn Trung Ương quyết định mở rộng nhân sự nhiệm kỳ 2016- 2020 với thành phần như sau :

Trưởng Ban : HTr Nguyên Chánh Lê Công Cầu
Phó Trưởng Ban : HTr Nguyên Quang Nguyễn Tất Trực
Tổng Thư Ký : HTr Nguyên Quang Nguyễn Tất Trực (kiêm)
Ủy Viên Nội Vụ : HTr Nguyên Đức Lê Văn Thạnh
Phụ tá Ủy Viên Nội Vụ : HTr Tâm Nghi Lê Văn Lễ
Ủy Viên Tổ Kiểm : HTr Nguyên Dũng Ngô Đức Tiến
Ủy Viên Nghiên Huấn : HTr Quảng Tuệ Bửu Thắng
Ủy Viên Tu Thư : HTr Tâm Minh Lê Quảng Thuận
Tổng Thủ Quỷ : Sư Cô Thích Nữ Đồng Hiếu.

Đại Diện Ban Hướng Dẫn Trung Ương tại 5 Miền :

Miền Quảng Đức : HTr Nguyên Giải Đỗ Văn Hồi
Miền Khánh Hòa : HTr Nguyên Đồng Trần Văn Y
Miền Liễu Quán : HTr Hải Nhiêu Đỗ Văn Hữu
Miền Khuông Việt : HTr Nguyên Lãng Nguyễn Đình Thịnh
Miền Vạn Hạnh : HTr Tâm Thiệt Hoàng Như Đạo

Quyết Định mở rộng thành phần nhân sự Thường Vụ Ban Hướng Dẫn Trung Ương nhiệm kỳ mới đã được Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Thích Thanh Quang duyệt y ngày 17 tháng 01 năm 2016.

B/. TĂNG CƯỜNG TRÁCH NHIỆM

Nhằm tăng cường trách nhiệm với Gia Đình Phật Tử Việt Nam trong giai đoạn hiện tại,

Hội Đồng Cấp Dũng GĐPTVN đã nhất trí cùng Thường Vụ Ban Hướng Dẫn Trung Ương thỉnh nguyện Viện Hóa Đạo GHPGVNTN tấn phong 4 Huynh Trưởng cao cấp lên hàng Cấp Dũng. Toàn văn Quyết Định của Viện Hóa Đạo ban hành như sau :

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
VIỆN HOÁ ĐẠO

Tu Viện Long Quang, Phường Tứ Hạ, Thị Xã Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên – Huế


Phật lịch 2559
Số 01.16/VHĐ/QĐ
QUYẾT ĐỊNH
TẤN PHONG HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM
——————
VIỆN TRƯỞNG VIỆN HÓA ĐẠO
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

– Căn cứ Hiến Chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, ban hành năm 1964, được tu chỉnh lần sau cùng năm 2011.

– Chiếu Nội Quy Gia Đình Phật Tử Việt Nam ban hành năm 1964, được tu chỉnh lần sau cùng năm 2008.

– Chiếu Quy Chế Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam ban hành năm 1964, được tu chỉnh lần sau cùng năm 2008.

– Chiếu Biên Bản Đề Bạt của Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng GĐPTVN do Ban Hướng Dẫn Trung Ương đệ trình ngày 17.01.2016.

– Chiếu Thư Đệ Trình của Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN v/v Xếp Cấp Dũng cho Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử, đính kèm tiểu luận của các ứng viên Cấp Dũng trình lên Viện Hóa Đạo ngày 17.01.2016.

– Chiếu nhu cầu Phật sự.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU I  :

Tấn phong Cấp Dũng các Huynh Trưởng có tên sau :

1/. Huynh Trưởng : LÊ VĂN LỄ
Sinh năm 1940 – Pháp Danh TÂM NGHI – Đơn vị KHÁNH HÒA

2/. Huynh Trưởng : HOÀNG NHƯ ĐẠO
Sinh năm 1939 – Pháp Danh TÂM THIỆT – Đơn vị THỪA THIÊN

3/. Huynh Trưởng : VĂN TIẾN NHỊ
Sinh năm 1945 – Pháp Danh NGUYÊN PHƯƠNG – Đơn vị THỪA THIÊN

4/. Huynh Trưởng : NGÔ ĐỨC TIẾN
Sinh năm 1948 – Pháp Danh NGUYÊN DŨNG – Đơn vị THỪA THIÊN

ĐIỀU II  :

Các Huynh Trưởng có tên dẫn thượng chiếu quyền hạn và trách nhiệm được quy định trong Nội Quy Gia Đình Phật Tử Việt Nam và Quy Chế Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam để Duy Trì và Phát Triển Tổ Chức trên tinh thần Chịu Trách Nhiệm Thịnh Suy của Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

ĐIỀU III  :

Quyết Định nầy có hiệu lực kể từ Lễ Thành Đạo PL 2559 (17.01.2016)

ĐIỀU IV  :

– Văn Phòng Viện Hóa Đạo, Tổng Vụ Thanh Niên, Gia Đình Phật Tử Vụ, Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN, Ban Hướng Dẫn GĐPT các Tỉnh, Thành và các Huynh Trưởng Đương Sự thực thi nghiêm chỉnh Quyết Định nầy.

Phật lịch 2559, Tu Viện Long Quang,
ngày 17 tháng 01 năm 2016
(Lễ Thành Đạo Năm Ất Mùi)
VIỆN TRƯỞNG VIỆN HÓA ĐẠO
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
TỲ KHEO THÍCH THANH QUANG
(đã ấn ký)

——————-
Bản sao :
– Thành kính thượng trìnhĐức Đệ Ngũ Tăng Thống thẩm tường.
– Chư Tôn Đức Hội Đồng Lưỡng Viện kính tường.
– Hòa Thượng XLTV/ VPII Viện Hóa Đạo kính tường
– GS Giám Đốc PTT Phật Giáo Quốc Tế kính tường và phổ biến
– Lưu./.

II/. TẠI ĐỊA PHƯƠNG :

A/. HOÀN THIỆN THÀNH PHẦN NHÂN SỰ

Để tránh những xáo trộn không cần thiết, Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử tại các Tỉnh, Thành đều nhất loạt nhân lưu cho nhiệm kỳ mới :

Trưởng Ban Hướng Dẫn các Tỉnh, Thành :

Quảng Đức : Đỗ Văn Hồi
Bình Thuận : Trần Văn Y
Đồng Nai : Lê Nhất Thịnh
Khánh Hòa : Lê Văn Thạnh
Lâm Đồng  : Nguyễn Đình Thịnh
Đắc Lắc  : Lê Xuân Quảng
Quảng Nam Đà Nẳng : Trần Văn Thao
Thừa Thiên : Nguyễn Tất Trực
Quảng Trị : Phùng Dư

Cùng các thành viên được nhân lưu có trách nhiệm bổ sung đầy đủ thành phần nhân sự sau khi xóa tên các Huynh Trưởng biến chất theo Tăng Đoàn Dị Giáo và trình về Ban Hướng Dẫn Trung Ương trong đệ nhị Tam Cá Nguyệt 2016.

B/. TĂNG CƯỜNG TRÁCH NHIỆM

Cũng như Ban Hướng Dẫn Trung Ương , Ban Hướng Dẫn các Tỉnh, Thành đã lập Hồ Sơ Xếp Cấp trình Ban Hướng Dẫn Trung Ương nhằm thăng tiến Huynh Trưởng để sách tấn sinh hoạt Gia Đình Phật Tử các địa phương.

Ban Hướng Dẫn Trung Ương đã ra Quyết Định tấn phong 7 Huynh Trưởng vào hàng Cấp Tấn và 8 Huynh Trưởng vào hàng Cấp Tín Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

Sau đây là nguyên văn Quyết Định của Ban Hướng Dẫn Trung Ương đã được Hòa Thượng Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên thừa ủy nhiệm Viện Hóa Đạo duyệt y :

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
VIỆN HÓA ĐẠO
TỔNG VỤ THANH NIÊN


GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM
BI TRÍ DŨNG


Phật lịch 2559
Số 02.16/BHD/TR.Ư

QUYẾT ĐỊNH
XẾP CẤP HUYNH TRƯỞNG
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM
PHẬT LỊCH 2559 – 2016
———————
TRƯỞNG BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

– Căn cứ Nội Quy Gia Đình Phật Tử Việt Nam ban hành năm 1964 và được tu chỉnh lần sau cùng năm 2008.

– Căn cứ Quy Chế Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam ban hành năm 1964 và được tu chỉnh lần sau cùng năm 2008.

– Căn cứ Biên Bản của Hội Đồng Xếp Cấp các Tỉnh, Thành trên Toàn Quốc do Ban Hướng Dẫn sở tại trình Ban Hướng Dẫn Trung Ương.

– Căn cứ Biên Bản Hội Đồng Xếp Cấp Trung Ương ngày 17 tháng 01 năm 2016.

– Căn cứ Biên Bản phiên họp cuối năm của Thường Vụ Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam ngày 17 tháng 1 năm 2016 (Lễ Thành Đạo PL 2559)

– Căn cứ nhu cầu Phật sự

QUYẾT ĐỊNH
ĐIỀU I :

Các Huynh Trưởng được tấn phong vào hàng Cấp Tấn GĐPT Việt Nam :

1.Võ Thị Kim Liên, sinh năm 1944, PD Nhuận Hoa, Đơn vị Khánh Hòa
2. Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1953, PD Quảng Kiệt, Đơn Vị Khánh Hòa
3. Trần Văn Thao, sinh năm 1959, PD Đồng Nhẫn, Đơn vị Q.Nam/Đ.Nẵng
4. Đỗ Thị Thương, sinh năm 1965, PD Nguyên Niệm, Đơn vị Q.Nam/Đ.Nẵng
5. Nguyễn Lân, sinh năm 1954, PD Như Mẫn, Đơn vị Q.Nam/Đ.Nẵng
6. Chu Đăng Quy, sinh năm 1959, PD Quảng Chánh, Đơn vị Q.Nam/Đ.Nẵng
7. Lê Đình Trúc, sinh năm 1964, PD Nguyên Hưng, Đơn vị Q.Nam/Đ.Nẵng

ĐIỀU II :

Các Huynh Trưởng được xếp vào hàng Huynh Trưởng Cấp Tín GĐPT Việt Nam :

1. Lưu Thành Huy, sinh năm 1956, PD Nguyên Điểm, Đơn vị Đắc Lắc
2. Võ Thị Lan, sinh năm 1949, PD Nguyên Hoa, Đơn vị Khánh Hòa
3. Lê Văn Lợi, sinh năm 1948, PD Nguyên Dẫn, Đơn vị Bình Phước
4. Lê Vương Quốc Cường, sn 1981, PD Tâm Tuệ Minh, Đơn vị Bình Thuận
5. Lê Văn Dưỡng, sinh năm 196, PD Đồng Sanh, Đơn vị Q.Nam/Đ.Nẵng
6. Trần Minh Chương, sn 1972, PD Chúc Thông, Đơn Q.Nam/Đ.Nẵng
7. Trần Văn A, sinh năm 1947, PD Nguyên Luân, Đơn vị Thừa Thiên
8. Nguyễn Văn Toàn, sinh năm 1979, PD Nguyên Năng, Đơn vị Thừa Thiên

ĐIỀU III :

– Tổng kết danh sách nầy có :

07 Huynh Trưởng được tấn phong vào hàng Huynh Trưởng Cấp Tấn
08 Huynh Trưởng được xếp vào hàng Huynh Trưởng Cấp Tín

– Các Huynh Trưởng có tên dẫn thượng thực thi quyền hạn và trách nhiệm được quy định trong Nội Quy GĐPTVN và Quy Chế Huynh Trưởng GĐPTVN đã được ban hành.

ĐIỀU IV :

Quyết Định nầy có hiệu lực kể từ ngày ký.

Mọi văn kiện trái với Quyết Định nầy đều vô hiệu lực

ĐIỀU V :

Các Phó Trưởng Ban và thành viên Ban Hướng Dẫn Trung Ương, Đại Diện BHD/TR.Ư tại các Miền, Ban Hướng Dẫn GĐPT các Tỉnh, Thành và các Huynh Trưởng Đương Sự chiếu nhiệm vụ thi hành Quyết Định nầy.

DUYỆT Y
PL 2559 Giác Minh ngày 18.01.2016
Tổng vụ Trưởng
Tổng vụ Thanh Niên / Viện Hoá Đạo
GHPGVNTN
Tỳ kheo Thích Thanh Quang
(đã ấn ký)
Phật Lịch 2559, Tu Viện Long Quang,
ngày 17 tháng 01 năm 2016
Lễ Thành Đạo năm Ất Mùi
Vụ Trưởng
Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung ương
Gia Đình Phật Tử Việt Nam
Nguyên Chánh Lê Công Cầu
(đã ký)
BẢN ĐÚC KẾT (Số 1) SINH HOẠT 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

Kính xin :
– Thượng trình Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo kính thẩm tường
– Ban Đại Diện GHPGVNTN các Tỉnh Thành kính tường và kính xin hổ trợ
– GS Giám Đốc Phòng Thông tin Phật Giáo Quốc tế kính tường và kính xin phổ biến
– Lưu hồ sơ./.

NAM MÔ THƯỜNG TINH TẤN BỒ TÁT MA HA TÁT

Phật Lịch 2559, Giác Minh ngày 15 tháng 4 năm 2016
Vụ Trưởng GĐPT Vụ
Gia Đình Phật Tử Việt Nam
Nguyên Chánh Lê Công Cầu
ĐÚC KẾT SINH HOẠT 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2016 CỦA GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

VỀ HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG & ĐOÀN SINH

Nối tiếp việc chỉnh đốn nhân sự lãnh đạo, Ban Hướng dẫn Trung Ương đã phân nhiệm công tác đào tạo Huynh Trưởng và Đoàn Sinh để phục vụ lý tưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam. Tùy theo tình hình địa phương, các Trại Huấn Luyện đã được thực hiện như sau :

I/. TRẠI SƠ CẤP LỘC UYỂN TẠI PHÚ LỘC :

Cuối năm Ất Mùi, đầu năm 2016 thời tiết vô cùng khắc nghiệt với Thừa Thiên Huế, nhưng không làm nản lòng Huynh Trưởng GĐPT Huyện Phú Lộc.

Trại Lộc Uyển đầu năm được khai khóa tại Niệm Phật Đường Lăng Cô do Huynh Trưởng Bạch Công Phụng làm Trại Trưởng, có 7 trại sinh tình nguyện tham gia trong không khí rét buốt của những ngày trọng Đông.

Các em đã gồng mình chống lại cái lạnh để màu cờ sắc áo tung bay nơi quê hương của mình.

Sau 4 tuần tham gia học tập sôi động, các Trại Sinh đã được Ban Hướng Dẫn Thừa Thiên chủ trì lễ Kết Khóa và Phát Nguyện tại Niệm Phật Đường Lăng Cô và từ Lễ Phát Nguyện nầy, các em đã trở thành Huynh Trưởng Tập Sự Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

II/.LIÊN TRẠI LỘC UYỂN VÀ A DỤC PHÚ VANG

Dưới chân Tượng Đài Đức Quán Thế Âm Bồ Tát nổi tiếng tại bãi biển An Bằng, Liên Trại Lộc Uyển A Dục 2016 được Ban Đại Diện GĐPT Huyện Phú Vang thực hiện dưới sự bảo trợ của Khuôn Giáo Hội và Gia Đình Phật Tử An Bằng. Trại được khai khóa kế tiếp Trại Lộc Uyển Phú Lộc trong những ngày rét buốt nhất của Huế, nhưng các em đã gồng mình chịu đựng, thể hiện tinh thần Bi Trí Dũng của đoàn viên GĐPTVN. Trại do Huynh Trưởng Văn Thành An làm Trại Trưởng dưới sự cố vấn của Huynh Trưởng Cấp Dũng Văn Tiến Nhị và sự cọng tác của Ban Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Hà Úc.

Liên Trại có tổng cọng 23 Trại Sinh, trong đó :

16 Trại Sinh Lộc Uyển
07 Trại Sinh A Dục.

Sau 4 đợt học tập, Trại đã được kết khóa hoàn mãn với toàn thể Trại Sinh trúng cách. Lễ Phát Nguyện được tổ chức trọng thể tại Niệm Phật Đường An Bằng, các Trại Sinh đã thành kính dâng lên ngôi Tam Bảo lời phát nguyện : Một Ngày Làm Huynh Trưởng, Trọn Đời Làm Huynh Trưởng của người đoàn viên GĐPTVN.

III/. TRẠI A LIÊN SƠN TẠI TẢ NGẠN NỘI THÀNH

Sau Tết Nguyên Đán, trời đã trở lại ấm cúng nên Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Thừa Thiên đã chỉ đạo cho Ban Đại Diện Tả Ngạn, Nội Thành, thực hiện kế hoạch tổ chức trại đào tạo Đội Chúng Trưởng và Chăn Đàn.

Trại được khai khóa tại Niệm Phật Đường Vạn Phú, do Huynh Trưởng Lê Tự Huy làm Trại Trưởng.

Vì thời tiết còn khắc nghiệt, nên Trại chỉ quy tụ được 22 Trại Sinh, trong đó 14 Trại Sinh ANOMA NI LIÊN và 8 Trại Sinh TUYẾT SƠN.

Cùng thời gian đào tạo 4 tuần lễ (mỗi tuần 1 ngày) Trại đã mang lại kết quả rất khả quan, các em đã ý thức được bổn phận của mình với Tổ Chức GĐPTVN, với Đơn Vị GĐPT của mình, nhất là đối với đồng đội trong vai trò Đội Chúng Trưởng và Đầu Thứ Đàn.

Ban Hướng Dẫn Thừa Thiên, Ban Đại Diện Tả Ngạn Nội Thành đã tổ chức Lễ Phát Nguyện trang nghiêm và trọng thể để các em được thâm nhập vai trò của mình trong tâm hồn non trẻ đối với lý tưởng mà các em đang dấn thân.

(Ghi chú : do nhiếp ảnh viên đánh mất tập Hồ sơ hình chụp, nên Trại đã mất những hình ảnh lưu niệm)

IV/. TRẠI DŨNG GĐPT KHÁNH HÒA

Trại quy tụ được 25 Trại Sinh Huynh Trưởng Nam, Nam Phật Tử và Thiếu Nam, nhưng đây là một Trại Dũng Lịch Sử của GĐPTVN trực thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

Sau năm 1975, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất bị đặt ra ngoài vòng pháp luật, mọi sinh hoạt của Giáo Hội đều bị quy kết là bất hợp pháp, các thế hệ Đoàn Viên GĐPTN đều bị nằm dưới sự quản lý của Hội Thanh Niên Liên Hiệp Việt Nam và nhất là Đoàn Thanh Niên Cọng Sản Hồ Chí Minh.

Các ngày truyền thống của GĐPT như Ngày Hiếu, Ngày Hạnh, được tổ chức rất khó khăn ở quy mô địa phương, tuy nhiên ngày Dũng chưa năm nào được thực hiện vì việc quy tụ Thanh Thiếu Niên bị ngăn cấm gắt gao.

Năm nay trong tinh thần và ý nghĩa ngày Đại Lễ Xuất Gia của Đức Từ Phụ, Ban Hướng Dẫn Khánh Hòa đã ghi lại dấu ấn lịch sử qua Ngày Dũng Đầu Tiên sau hơn 40 năm bế tắc.

Trại được khai diễn tại Chùa Linh Phong, Nha Trang, dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Chánh Đại Diện và các thành viên trong Ban Đại Diện GHPGVNTN tỉnh Khánh Hòa, do Huynh Trưởng Cấp Dũng Lê Văn Thạnh làm Trại Trưởng.

Đây là một trại truyền thống, nhưng ngoài phần Hội Luận Ý Nghĩa của Ngày Dũng, Ban Hướng dẫn GĐPT Tỉnh Khánh Hòa đã cho các em thực hiện các kỹ năng sinh hoạt Thanh Niên như là một trại huấn luyện đặc biệt.

Ban Hướng Dẫn Trung Ương xem Trại Dũng Khánh Hòa như một cánh én nhỏ nhưng sẽ làm nên Mùa Xuân Mới cho Gia Đình Phật Tử sau nầy.

NAM MÔ THƯỜNG TINH TẤN BỒ TÁT MA HA TÁT

Phật lịch 2559, Giác Minh ngày 15 tháng 4 năm 2016
Vụ Trưởng
Gia Đình Phật Tử Vụ
Gia Đình Phật Tử Việt Nam
Nguyên Chánh Lê Công Cầu
Trại sơ cấp Lộc Uyển, Huyện Phú Lộc, Niệm Phật đường Lăng Cô  
Trại sơ cấp Lộc Uyển, Huyện Phú Lộc, Niệm Phật đường Lăng Cô
 

Trại sơ cấp Lộc Uyển, Huyện Phú Lộc, Trò chơi trong rừng  
Trại sơ cấp Lộc Uyển, Huyện Phú Lộc, Trò chơi trong rừng
 

Trại sơ cấp Lộc Uyển, Huyện Phú Lộc, Đội chúng thảo luận  
Trại sơ cấp Lộc Uyển, Huyện Phú Lộc, Đội chúng thảo luận
 

Trại sơ cấp Lộc Uyển, Huyện Phú Lộc, Trên đường tầm Đạo  
Trại sơ cấp Lộc Uyển, Huyện Phú Lộc, Trên đường tầm Đạo
 

Trại sơ cấp Lộc Uyển, Huyện Phú Lộc, một Htr thuyết giảng  
Trại sơ cấp Lộc Uyển, Huyện Phú Lộc, một Htr thuyết giảng
 

Trại sơ cấp Lộc Uyển, Huyện Phú Lộc, Lớp học Sơ cấp  
Trại sơ cấp Lộc Uyển, Huyện Phú Lộc, Lớp học Sơ cấp
 

Trại sơ cấp Lộc Uyển, Huyện Phú Lộc, Bữa ăn vui vầy  
Trại sơ cấp Lộc Uyển, Huyện Phú Lộc, Bữa ăn vui vầy
 

Trại sơ cấp Lộc Uyển, Huyện Phú Lộc, Lớp học trong rừng  
Trại sơ cấp Lộc Uyển, Huyện Phú Lộc, Lớp học trong rừng
 

Liên Trại Lộc Uyển và A Dục, Huyện Phú Vang, Huế  
Liên Trại Lộc Uyển và A Dục, Huyện Phú Vang, Huế
 

Liên Trại Lộc Uyển và A Dục, Huyện Phú Vang, Lớp học bên bờ biển  
Liên Trại Lộc Uyển và A Dục, Huyện Phú Vang, Lớp học bên bờ biển
 

Hình lưu niệm Liên Trại Lộc Uyển và A Dục, Huyện Phú Vang, Huế  
Hình lưu niệm Liên Trại Lộc Uyển và A Dục, Huyện Phú Vang, Huế
 

Liên Trại Lộc Uyển và A Dục, Huyện Phú Vang, Lớp học trong rừng  
Liên Trại Lộc Uyển và A Dục, Huyện Phú Vang, Lớp học trong rừng
 

Liên Trại Lộc Uyển và A Dục, Huyện Phú Vang, Trại sinh Lộc Uyển  
Liên Trại Lộc Uyển và A Dục, Huyện Phú Vang, Trại sinh Lộc Uyển
 

Liên Trại Lộc Uyển và A Dục, Huyện Phú Vang, Trò chơi trên bãi biển  
Liên Trại Lộc Uyển và A Dục, Huyện Phú Vang, Trò chơi trên bãi biển
 

Liên Trại Lộc Uyển và A Dục, Huyện Phú Vang, trong gió, biển, cây rì rào  
Liên Trại Lộc Uyển và A Dục, Huyện Phú Vang, trong gió, biển, cây rì rào
 

Liên Trại Lộc Uyển và A Dục, Huyện Phú Vang, tiếng hát vang ca  
Liên Trại Lộc Uyển và A Dục, Huyện Phú Vang, tiếng hát vang ca
 

Liên Trại Lộc Uyển và A Dục, Huyện Phú Vang, Trại sinh A Dục  
Liên Trại Lộc Uyển và A Dục, Huyện Phú Vang, Trại sinh A Dục
 

Liên Trại Lộc Uyển và A Dục, Huyện Phú Vang, Hình lưu niệm trại sinh  
Liên Trại Lộc Uyển và A Dục, Huyện Phú Vang, Hình lưu niệm trại sinh
 

Liên Trại Lộc Uyển và A Dục, Huyện Phú Vang, Hình lưu niệm  
Liên Trại Lộc Uyển và A Dục, Huyện Phú Vang, Hình lưu niệm
 

Lễ Phát Nguyện tại Niệm Phật đường An Bằng  
Lễ Phát Nguyện tại Niệm Phật đường An Bằng
 

Lễ Phát Nguyện tại Niệm Phật đường An Bằng  
Lễ Phát Nguyện tại Niệm Phật đường An Bằng
 

Check Also

Bài 1: Cơ sở Quê Mẹ và Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế trả lời chung về âm mưu phá hoại cuộc đấu tranh cho Nhân quyền và Tự do Tôn giáo của hai Dư Luận viên Thục Vũ — Ý Dân

  PARIS, ngày 9 tháng Giêng năm 2019 (PTTPGQT & VCHR) — Thời gian qua, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *