Home / Tài liệu / PTTPGQT : Chương trình Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2560

PTTPGQT : Chương trình Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2560

Download PDF

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
VĂN PHÒNG II VIỆN HOÁ ĐẠO

Chùa Liên Hoa – 6709 Howell-Sugarland Road, Houston Texas 77083, USA
Tel : 832-714-0800, 281-988-5550, 832-330-8882
E-mail :vp2vhdxltv82015@gmail.com


 

Chương trình Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2560
Ngày 14 và 15 tháng 5 năm 2016
tại Hội trường Chùa Liên Hoa Houston

Thứ Bảy ngày 14 tháng 5 năm 2016

 • 6 giờ sáng : Lễ Phật Cầu Nguyện
 • 7 giờ sáng : Điểm tâm
 • 8 giờ 30 : Hội thảo, chủ đề : “Sứ Mệnh của Người Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử.”
 • 10 giờ : Đại Hội bầu Ban Chấp Hành Liên Đoàn Cựu Huynh Trưởng và Đoàn sinh GĐPT.
 • 12 giờ : Thọ Trai
 • 2 giờ chiều : Ra mắt sách, Giáo sư Võ Văn Ái
  • Nguyễn Trãi, Sinh Thức và Hành Động
  • Gọi Thầm Giữa Paris
 • 4 giờ chiều: Hội thảo, chủ đề : “Lập Trường và Hướng Đi của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.”
 • 6 giờ chiều : Bữa Cơm Hội Ngộ
 • 7 giờ tối : Văn nghệ, chủ đề “Quê Hương Bỏ Lại”
 • 11 giờ tối : Chỉ tịnh

Chủ Nhật ngày 15 tháng 5 năm 2016

 • 6 giờ sáng : Lễ Phật Cầu Nguyện
 • 7 giờ sáng : Điểm tâm
 • 8 giờ sáng : Chuẩn bị Đại Lễ
 • 10 giờ sáng : Cúng Dường Trai Tăng
 • 10 giờ 30 sáng : Đại Lễ Phật Đản
  • Đồng hương và Phật tử vân tập Lễ đài
  • Cung thỉnh chư Tôn Đức quang lâm
  • Chính Lễ :
   • Nghi thức Chào Cờ
   • Diễn văn khai mạc, TT. Thích Trí Quảng
   • Giới thiệu Chư Tăng Ni và Quan khách
   • Tuyên đọc Thông điệp Phật Đản của Đức Tăng Thống,
    Thích Trí Tịnh
   • Thời Kinh Khánh Đản và Cầu Nguyện
   • Thuyết pháp, HT. Thích Huyền Việt
   • Lễ Quy Y Tam Bảo
   • Thâm nhập Yếu Chỉ Thông Điệp Phật Đản của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, Giáo sư Võ Văn Ái
  • Tường trình diễn tiến vụ kiện, Luật Sư Tammy Trần
  • Phát biểu cảm tưởng của Quan khách
  • Trình diện tân Ban Chấp Hành Liên Đoàn cựu HT& ĐS GĐPT.
  • Lễ Mộc Dục (Tắm Phật)
 • 12 giờ 30 trưa : Thọ Trai
 • 1 giờ chiều : Văn nghệ, chủ đề : “Mừng Phật Đản”
 • 5 giờ chiều : Hoàn Mãn

Điều khiển Chương trình :

Đại Lễ Phật Đản : TT. Thích Trí Tịnh – Nữ sĩ Ỷ Lan – Cư sĩ Trần Hiến – Huynh trưởng Nhật Liên Dũng.
Chương trình Văn nghệ : Cư sĩ Trần Hiến – Anh Trinh – Giáng Hà.

Chương trình Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2560

Check Also

Thông bạch Đại lễ Vu Lan Pl. 2562 – 2018 của Viện Hoá Đạo

  PARIS, ngày 14 tháng 8 Năm 2018 (PTTPGQT) — Sau đây là Thông bạch …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *