Home / Tài liệu / PTTPGQT : Chương trình Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2560

PTTPGQT : Chương trình Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2560

Download PDF

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
VĂN PHÒNG II VIỆN HOÁ ĐẠO

Chùa Liên Hoa – 6709 Howell-Sugarland Road, Houston Texas 77083, USA
Tel : 832-714-0800, 281-988-5550, 832-330-8882
E-mail :vp2vhdxltv82015@gmail.com


 

Chương trình Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2560
Ngày 14 và 15 tháng 5 năm 2016
tại Hội trường Chùa Liên Hoa Houston

Thứ Bảy ngày 14 tháng 5 năm 2016

 • 6 giờ sáng : Lễ Phật Cầu Nguyện
 • 7 giờ sáng : Điểm tâm
 • 8 giờ 30 : Hội thảo, chủ đề : “Sứ Mệnh của Người Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử.”
 • 10 giờ : Đại Hội bầu Ban Chấp Hành Liên Đoàn Cựu Huynh Trưởng và Đoàn sinh GĐPT.
 • 12 giờ : Thọ Trai
 • 2 giờ chiều : Ra mắt sách, Giáo sư Võ Văn Ái
  • Nguyễn Trãi, Sinh Thức và Hành Động
  • Gọi Thầm Giữa Paris
 • 4 giờ chiều: Hội thảo, chủ đề : “Lập Trường và Hướng Đi của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.”
 • 6 giờ chiều : Bữa Cơm Hội Ngộ
 • 7 giờ tối : Văn nghệ, chủ đề “Quê Hương Bỏ Lại”
 • 11 giờ tối : Chỉ tịnh

Chủ Nhật ngày 15 tháng 5 năm 2016

 • 6 giờ sáng : Lễ Phật Cầu Nguyện
 • 7 giờ sáng : Điểm tâm
 • 8 giờ sáng : Chuẩn bị Đại Lễ
 • 10 giờ sáng : Cúng Dường Trai Tăng
 • 10 giờ 30 sáng : Đại Lễ Phật Đản
  • Đồng hương và Phật tử vân tập Lễ đài
  • Cung thỉnh chư Tôn Đức quang lâm
  • Chính Lễ :
   • Nghi thức Chào Cờ
   • Diễn văn khai mạc, TT. Thích Trí Quảng
   • Giới thiệu Chư Tăng Ni và Quan khách
   • Tuyên đọc Thông điệp Phật Đản của Đức Tăng Thống,
    Thích Trí Tịnh
   • Thời Kinh Khánh Đản và Cầu Nguyện
   • Thuyết pháp, HT. Thích Huyền Việt
   • Lễ Quy Y Tam Bảo
   • Thâm nhập Yếu Chỉ Thông Điệp Phật Đản của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, Giáo sư Võ Văn Ái
  • Tường trình diễn tiến vụ kiện, Luật Sư Tammy Trần
  • Phát biểu cảm tưởng của Quan khách
  • Trình diện tân Ban Chấp Hành Liên Đoàn cựu HT& ĐS GĐPT.
  • Lễ Mộc Dục (Tắm Phật)
 • 12 giờ 30 trưa : Thọ Trai
 • 1 giờ chiều : Văn nghệ, chủ đề : “Mừng Phật Đản”
 • 5 giờ chiều : Hoàn Mãn

Điều khiển Chương trình :

Đại Lễ Phật Đản : TT. Thích Trí Tịnh – Nữ sĩ Ỷ Lan – Cư sĩ Trần Hiến – Huynh trưởng Nhật Liên Dũng.
Chương trình Văn nghệ : Cư sĩ Trần Hiến – Anh Trinh – Giáng Hà.

Chương trình Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2560

Check Also

USCIRF: Tự do Tôn Giáo Việt Nam Đánh giá để Đưa vào Danh Sách các Quốc gia Đáng Tâm Đặc Biệt 10 năm sau khi Dỡ bỏ

Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế Hoa Kỳ (USCIRF):  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *