Home / Đài Phật giáo Việt Nam / Chương trình thứ Sáu 1.5.2009

Chương trình thứ Sáu 1.5.2009

Download PDF

 

 

Bài nói chuyện về “Vai trò người Cư sĩ và Ngũ giới trong quá trình đóng góp của người Phật tử Việt Nam từ những thế kỷ đầu Tây lịch tại Giao Châu” (Phần 1) cùa Cư sĩ Võ Văn Ái tại khóa Tu học Phật Pháp ở thành phố Seattle, Hoa Kỳ.

Để thu, bấm vào đây : Save Target As...

Để nghe, bấm vào dưới đây :

Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *